ISSO


ISSOISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, voorziet in de technische kennisbehoefte van die sector. ISSO versterkt de installatietechniek in de bouwkolom, bevordert de eenduidigheid en maakt via normatieve richtlijnen de kwaliteit van installaties inzichtelijk.

Website: www.isso.nl
Contactpersoon: Rob van Bergen