Regelgeving grootste struikelblok voor toepassing duurzaamheid

Duurzaamheid is nog geen structureel onderdeel van het bouwproces. Volgens fabrikanten is duidelijke regelgeving de belangrijkste voorwaarde om duurzaamheid in de komende jaren structureel onderdeel te maken van het bouwproces. Dit blijkt uit onderzoek van Bouwkennis, uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector.

Belangrijke rol

Uit het onderzoek van BouwKennis wijst uit dat bij bijna de helft (44 procent) van de partijen in de bouwketen duurzaamheid tijdens het project een belangrijke rol speelde. Aan de uitvoerende partijen, architecten, ontwikkelende partijen en fabrikanten is gevraagd wat er moet gebeuren zodat alle partijen duurzaamheid serieus nemen.

Prijsaspect

De ondervraagden zien vooral in het prijsaspect van duurzame oplossingen een oplossing. De prijzen van duurzame bouwmaterialen moeten omlaag. Ook moet de terugverdientijd transparanter en zou er bij aanbestedingen minder focus moeten liggen op enkel prijs.

Regelgeving

Volgens fabrikanten is duidelijke regelgeving de belangrijkste noodzakelijke verandering om duurzaamheid in de komende jaren structureel onderdeel te maken van het bouwproces. Dit wordt door 70 procent genoemd door installatiefabrikanten, gevolgd door fabrikanten van afbouwmaterialen.

Strategisch FM

Bij het FMM Marktevent op 10 november a.s. is ‘Focus op corporate doelstellingen’ het thema. Hoe kun je als facility manager de productiviteit in het primaire proces en het behalen van corporate doelstellingen vergroten? Hierbij komen onder meer MVO/duurzaamheid, image support, strategisch huisvesten, Business Continuity Management en ‘the war for talent’ aan bod.

Bron: Energievastgoed
Foto: Studio Noah