Transformatie voormalig CBS-kantoor in Heerlen

Het voormalige CBS-kantoor in Heerlen wordt getransformeerd tot kantoor –, recreatie – en wooncomplex. Het Rijksvastgoed en ontwikkelbedrijf (RVOB) heeft het complex verkocht aan de gemeente Heerlen, die het gebouw heeft doorverkocht aan de Walas Groep uit Rotterdam.

Carbon 6

Het ‘nieuwe’ gebouw krijgt een nieuwe naam CARBON (CB6). In het complex is er ruimte voor kantoor, creatieve functies, studentenhuisvesting en stadstuinbouw. Walas gaat het gebouw transformeren met duurzame, technische faciliteiten en een eigen energievoorziening en datacentrum. Het project moet in de regio zevenhonderd arbeidsplaatsen opleveren.

Complexgebouwen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is ooit in Heerlen gevestigd nadat de mijnbouw en daarmee de werkgelegenheid uit de regio verdween. Bij het complex horen ook het ON-gebouw en twee mijnmonumenten (voormalige schachtgebouwen ON-mijn). Het Nederlands Mijnmuseum is gevestigd in de mijnmonumenten en kan ook in de toekomst de schachtgebouwen blijven gebruiken.

Belastingdienst

Onder meer de Belastingdienst heeft momenteel het ON-gebouw en een deel van het voormalig CBS-gebouw in gebruik. Voor de Belastingdienst heeft de Rijksgebouwendienst een huurafspraak met de nieuwe eigenaar gemaakt. Ook voor alle andere zittende huurders zijn er mogelijkheden om te blijven.

Bron: Energievastgoed


Een antwoord op “Transformatie voormalig CBS-kantoor in Heerlen”