Congres: ‘Kantorenmarkt: wat wil de toekomstige huurder?’


Dat kantoorvastgoed steeds minder over stenen en beton gaat, wordt met de dag duidelijker. Het gaat over concepten en het gebruik daarvan. Daar is menigeen wel over eens. De moeilijkheid is om dit streven daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Platform Duurzame Huisvesting en VastgoedJournaal brengen een aantal deskundigen bij elkaar die u hierbij de weg kunnen wijzen.

Op dit moment zijn 90% van de totale kantoorkosten te beschouwen als personeelskosten. Huisvesting is een mix van uitstraling en ondersteuning van bedrijfsprocessen. Maar wat betekent de economische opleving voor de kantorenmarkt? Voor betere verhuurbaarheid is duurzaamheid de sleutel. Een duurzaam gebouw is randvoorwaarde voor een duurzame relatie met de gebruiker van een gebouw. Duurzaam en flexibel, maar hoe financier je dat? En heeft een belegger echt meer rendement, meer zekerheid en minder risico met een duurzaam gebouw?

Aanmelden

Deze vragen komen aan de orde op het congres op 14 april 2016 dat door Platform Duurzame Huisvesting en Vastgoedjournaal wordt georganiseerd. Compleet met inspirerende sprekers en verschillende themasessies in de ochtend. Er hebben zich inmiddels tal van interessante bedrijven voor aangemeld. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.