Verduurzaming gebouw uitbesteden? Doe de check!

De EPC PreCheck is een nieuwe online tool voor gebouweigenaren die hun assets willen verduurzamen, zowel in de publieke als in de private sector. De tool helpt bij de afweging om energiebesparing uit te besteden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl, heeft de tool ontwikkeld in het kader van het Europese samenwerkingsproject guarantEE.

Ruim 130 miljoen voor energie-innovatie

Op 3 april zijn er meerdere subsidieregelingen voor energie-innovatieprojecten binnen de Topsector Energie geopend. Er is in totaal 130 miljoen euro beschikbaar voor projecten op het gebied van energie-innovatie die zorgen voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt.

Kompas Energiewetgeving voor scholen

Voor schoolgebouwen gelden – net als voor andere eigenaars en gebruikers van gebouwen –wettelijke verplichtingen ten aanzien van energiebesparing. De meeste VO scholen, en een deel van het PO, vallen onder het Activiteitenbesluit, en zijn verplicht energiemaatregelen te treffen. Het Platform Duurzame Huisvesting heeft een handige interactieve tool ontwikkeld die overzicht biedt in energiewetgeving.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector was in 2014 in Nederland goed voor ruim 4,5% van het bruto binnenlands product (bbp) en voor een productie van ruim 55 miljard euro. De sector biedt werk aan ruim 460.000 mensen. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. De vereniging werkt aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doet Bouwend Nederland we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice. Website: www.bouwendnederland.nl Contactpersoon: Helen Visser

Van Hoofdpijndossier tot Groeimodel: Over het versneld verduurzamen van de utiliteitsbouw tijdens het Cobouw Café op 11 mei

Hoe overkomen we de split incentive? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor verduurzaming in de vastgoedsector? Hoe zorgen we nu echt voor een versnelling om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn? Verschillende vragen waar iedereen graag een antwoord op wilt hebben. Daarom organiseert Cobouw in samenwerking met Platform Duurzame Huisvesting op donderdag 11 mei 2017 het Cobouw Café.

Fiscale aandachtspunten bij minimaal verplichte energielabel C voor kantoren in 2023

In november vorig jaar verscheen van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst de brief ‘Energiebesparing gebouwde omgeving’. Een van de onderwerpen in de brief is invoering van de verplichting om kantoren per 2023 tot minimaal energielabel C te hebben gerenoveerd, wil men deze kantoren dan nog kunnen verhuren. Een verplichting die voor het gehele gebouw gaat gelden. In deze bijdrage een overzicht van relevante aandachtspunten, ook vanuit fiscale optiek.

Claudia Reiner wint ABN AMRO Duurzame 50 Award

De voorzitter van Platform Duurzame Huisvesting, Claudia Reiner, is de winnares van de ABN AMRO Duurzame 50. De ABN AMRO Duurzame 50 wordt uitgereikt aan de persoon die over genoeg daadkracht, charisma, contacten en visie beschikt om de gebouwde omgeving te verduurzamen.