Instrumenten

Vanuit het Platform Duurzame huisvesting zijn instrumenten ontwikkeld ter bevordering van de duurzaamheid van huisvesting en om het doel van het platform: “de samenwerking binnen de sector te stimuleren om zodoende de huisvestingsketen te verduurzamen” dichterbij te brengen.

Deze instrumenten sluiten verder aan bij de operationele en strategische doelstellingen van het platform. Hier leest u daarover meer.

Eenieder die de uitgangspunten van het Platform Duurzame Huisvesting onderschrijft is vrij de tools en instrumenten te gebruiken. De instrumenten, of ‘tools’, zijn via deze website in te zien en mogelijk te downloaden. Via het tabblad Instrumenten kunt u deze instrumenten bekijken, of klik hieronder op de links.

 

Menukaart Prestatiecontracten: 

Menu Performance Contracts

Greenlease Dashboard

Kieswijzer Duurzaamheidsinstrumenten

Kieswijzer

Greenlease Menukaart

Greenlease Menu (Engels)

Energiekaart

Kennisbank

Infographics