Agenda

Workshop: Handleiding verduurzaming schoolgebouwen

Op 7 februari organiseren IVVD, ontwerp- en ingenieursorganisatie Arcadis, Boot Advocaten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een workshop over de Beslisboom, met toelichting op de maatregelpakketten, praktijkvoorbeelden en informatie over contracteren, aanbesteden en financieren.

EZK evenement – Partners in Energie-uitdagingen

Nederland staat aan de vooravond van een energietransitie. Maar hoe krijgen bedrijven duurzame energiemaatregelen van de grond? Wat kan de overheid hierin betekenen? Welke samenwerkingspartners zijn interessant? Hoe ziet het financieringstraject eruit? Welke wet- en regelgeving is van toepassing? Hierover gaat het EZK Evenement: Partners in Energie-uitdagingen op 29 januari 2018.

Meters maken voor het klimaat tijdens Dutch Green Building Week

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet de gebouwde omgeving grondiger en sneller worden verduurzaamd. Tijdens de Dutch Green Building Week van 25 t/m 29 september wordt aandacht gevraagd voor de inspanningen die hiervoor worden geleverd. De week staat daarom helemaal in het teken van het thema ‘Meters maken voor het klimaat’.