Feiten en Cijfers

CO₂-uitstoot daalt in Utrecht

De CO₂-uitstoot in Utrecht was in 2015 zo’n 8 procent lager dan in 2010. Dit is tegen de landelijke trend in. Zowel bij bedrijven (elektriciteit en gas) als bij mobiliteit nam de uitstoot af. Utrecht blijft daarnaast koploper op het gebied van zonnepanelen.

Nederlandse kantoormarkt: ‘in beweging’ (DTZ) en ‘tweedeling zet door’ (CBRE)

De vastgoedadviseurs DTZ en CBRE schetsen in twee nieuwe marktrapportages een somber, maar reëel beeld van de Nederlandse kantoormarkt. DTZ heeft het over een ‘markt in beweging’. Vastgoed wat zij betitelen als ‘kansrijk’ (dat minder dan 3 jaar leeg staat), vindt gedeeltelijk nog een huurder. Niettemin is 470.000 vierkante meter van het ‘kansrijke’ vastgoed ‘gedegradeerd’ naar ‘kanshebbend’, een minder kansrijke categorie. CBRE weet de huidige situatie treffender te typeren en ziet dat de tweedeling op de Nederlandse kantoormarkt zich gaat doorzetten. Illustratief daarvoor zijn de ontwikkeling in Amsterdam Zuidoost. Daar waar kantoren rondom de Amsterdam Arena goed verhuurbaar blijken, is het in de rest van Zuidoost kommer en kwel. Waardevolle plekken Uit CBRE’s rapportage kun je voorzichtig concluderen dat vastgoed op waardevolle locaties meer toekomst heeft dan vastgoed op niet-waardevolle plekken. Zo bleek uit eerder onderzoek van ditmaal DTZ dat kantoren dichtbij treinstations sneller […]

Richtprijzen energiebesparende maatregelen utiliteitsbouw bekend

AgentschapNL heeft de meest actuele kostenkengetallen voor energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw gepubliceerd. In de tarieven is het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6 procent op arbeid meegenomen. Hierbij aandacht voor de richtprijzen voor de utiliteitsbouw. Richtprijzen Monique Lacroix zegt over de publicaties (zie downloads hieronder): “De kengetallen zijn richtprijzen die bedrijven, instellingen of particulieren kunnen gebruiken voor de financiële onderbouwing van investeringen in energiebesparende maatregelen en het effect daarvan op de maand- of woonlasten. Bij Agentschap NL zelf gebruiken we de kengetallen voor studies, analyses en instrumenten als de Energiebesparingsverkenner.” Energiebesparende maatregelen De bruto prijzen van de maatregelen zijn over het algemeen licht gestegen. Volgens Lacroix heeft dat vooral te maken met stijgende arbeidskosten. Wel is de prijs van zonnepanelen, net zoals voorgaande jaren, opnieuw gedaald, maar minder fors dan voorgaande jaren. Indexering Agentschap NL laat de kosten jaarlijks […]

Gelabelde gebouwen werkelijk energiezuinig

Gebouwen met een groen energielabel verbruiken daadwerkelijk ook minder energie. Dit blijkt uit een benchmark van 244 kantoorgebouwen die de Dutch Green Building Council (DGBC) uitvoerde. Energielabel A+ De DGBC heeft het daadwerkelijke energieverbruik van gebouwen in kaart gebracht. Vanaf gebouwen met een energielabel A+ is een forse afname te zien in het totale energieverbruik. Ook blijkt dat het gebruik van het gebouw – logischerwijs – invloed heeft op het energieverbruik. Volgens de DGBC is het door de spreiding van het aantal gemeten gebouwen niet het daadwerkelijke energieverbruik te voorspellen. In de benchmark van de DGBC zijn ook factoren als bezettingsgraad, gebruikersintensiteit en openingstijden meegenomen. Door deze factoren kunnen nog nauwkeuriger vergelijkingen tussen gebouwen worden gemaakt. Benchmark duurzaamheid De benchmark voor duurzaamheid en energieverbruik is vorig jaar in april 2012 geïntroduceerd. De benchmark is bedoeld voor alle categorieën vastgoedeigenaren en […]

Forse dip kantooropname in 2012

De huidige vastgoeddip op de kantorenmarkt zal nog tot 2014. Na 2014 moet er een kentering komen, in navolging van algemeen economisch herstel. De dip duurt nog voort. Er zijn 21 procent minder kantoren verhuurd. De redenen hiervoor zijn Het Nieuwe Werken, overcapaciteit op de markt en de algehele economische crisis. Dit zegt de ABN AMRO in haar periodieke rapport ‘Visie op Sectoren’. In het rapport geeft de staatsbank haar visie op o.a. de bouw – en vastgoedsector. De bevindingen over het commerciële vastgoedbeleggingen vatten we hier samen. Vastgoedrendement ABN AMRO onderkent ook dat, na inflatie, beleggingen in vastgoed in 2012 een negatief rendement van -1,6 procent op heeft geleverd. Eerder wees de IPD op een negatief rendement van 1,7 procent na inflatie, dus daar komt zo goed als overeen. Het indirecte rendement van kantoren daalde in 2012 met 8,8 […]

“Kantoren bij treinstations sneller verhuurd”

Kantoren naast het treinstation worden weer sneller verhuurd. Gemiddeld liggen kantoren die eind 2012 in aanbod stonden of in 2012 zijn opgenomen binnen deze 19 postcodegebieden 800 meter van een station. Dit blijkt uit een marktanalyse op postcodeniveau van DTZ Zadelhoff. Kantooropname Van alle viercijferige postcodegebieden is de opname in postcode 1101 in het centrumgebied van Amsterdam Zuidoost in absolute meters het hoogst. In 2012 werd hier 56.500 m² kantoorruimte opgenomen en dat is 5 procent van de totale opname in Nederland. Het aantal transacties dat hier plaatsvond is veelzeggend. Maar liefst 28 transacties zorgen voor dit volume. Openbaar vervoer Populaire postcodegebieden liggen dichtbij openbaar vervoer verbindingen. Gemiddeld liggen kantoren die eind 2012 in aanbod stonden of in 2012 zijn opgenomen binnen deze 19 postcodegebieden 800 meter van een station. De gemiddelde afstand naar het dichtstbijzijnde station voor alle kantoren […]

Vastgoedrendement dipt nog steeds

Over het eerste kwartaal van 2013 was het totaal rendement van het Nederlandse vastgoed 0,0 procent. Dit blijkt uit de IPD Nederlandse Kwartaal Vastgoedindex. Maar het rendement blijft na inflatie negatief: -1,9 procent. Verbeterd rendement In het laatste kwartaal van 2012 was het rendement nog – 0,1 procent. Het rendement is dus iets verbeterd. In vergelijking met andere beleggingscategorieën presteert de index een veel minder dan aandelen (5,2 procent) en vastgoedaandelen (6,1 procent). Ten opzichte van obligaties, met een rendement van -1,2% (JP Morgan 7-10 jaar), presteert de index wel beter. Vastgoeddip Voor het zesde kwartaal op rij is sprake van een negatief indirect rendement, dat in het eerste kwartaal van 2013 -1,4 procent bedraagt, wat laat zien dat de afwaardering van Nederlands beleggingsvastgoed nog niet tot een einde is gekomen. Het direct rendement dat in het eerste kwartaal van […]

Forse CO2-reductie door Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken (HNW) brengt de CO2-uitstoot fors omlaag, concludeert Ecofys op basis van de studie ‘CO2-reductie, het Nieuwe Werken in 2020’. HNW en CO2-reductie Ecofys heeft de effecten van Het Nieuwe Werken gerelateerd aan de totale emissies van transport en de gebouwde omgeving zoals voorspeld in 2020. Ook worden de effecten van de twintig procent Europese besparingsdoelstellingen in 2020 ten opzichte van 1990 vergeleken. Hieruit blijkt (zie onderstaande afbeelding) dat met HNW tussen de 1,3 en 1,7 Megaton aan CO2-uitstoot wordt bespaard in 2020. Klik op de onderstaande grafiek om te vergroten.  Omgerekend is deze CO2-reductie vergelijkbaar met: 1,8 tot 2,3 procent van het totale energieverbruik van gebouwen en transport in Nederland in 2020. 3,1 tot vier procent van de benodigde reductie voor de besparingsdoelstellingen voor 2020. 
Uitgaande van 684.000 kantoorgebonden fte (berekening Ecofys, 2012 op basis van PWC, […]

7 feiten over het energielabel utiliteitsbouw

De Tweede Kamer heeft onlangs besloten om het energielabel voor de woningbouw bij bouw, verhuur en verkoop niet meer verplicht te stellen. Door het besluit van de Tweede Kamer tart ze de Europese richtlijn EPBD. Sinds 1 januari 2008 is een energielabel verplicht bij de bouw, verkoop en verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen. Met de herziene EPBD moet ook nieuwbouw bij oplevering voorzien zijn van een energielabel. Tot nu toe hanteert Nederland een uitzondering voor woningen en utiliteitsgebouwen als ze jonger zijn dan 10 jaar en als hiervoor een EPC-berekening te overleggen is. Door voor nieuwbouw gebruik te maken van de nieuwe rekenmethodiek EPG (Energie- prestatie van Gebouwen, vanaf 1 juli 2012) kunnen de energieklassen op het label worden uitgebreid. Utiliteitsbouw Voor zover bekend blijft het energielabel voor utiliteitsgebouwen van kracht in Nederland en heeft het nieuwe besluit alleen betrekking op […]