DGBC

Gelabelde gebouwen werkelijk energiezuinig

Gebouwen met een groen energielabel verbruiken daadwerkelijk ook minder energie. Dit blijkt uit een benchmark van 244 kantoorgebouwen die de Dutch Green Building Council (DGBC) uitvoerde. Energielabel A+ De DGBC heeft het daadwerkelijke energieverbruik van gebouwen in kaart gebracht. Vanaf gebouwen met een energielabel A+ is een forse afname te zien in het totale energieverbruik. Ook blijkt dat het gebruik van het gebouw – logischerwijs – invloed heeft op het energieverbruik. Volgens de DGBC is het door de spreiding van het aantal gemeten gebouwen niet het daadwerkelijke energieverbruik te voorspellen. In de benchmark van de DGBC zijn ook factoren als bezettingsgraad, gebruikersintensiteit en openingstijden meegenomen. Door deze factoren kunnen nog nauwkeuriger vergelijkingen tussen gebouwen worden gemaakt. Benchmark duurzaamheid De benchmark voor duurzaamheid en energieverbruik is vorig jaar in april 2012 geïntroduceerd. De benchmark is bedoeld voor alle categorieën vastgoedeigenaren en […]

DGBC publiceert update BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling

De nieuwste versie van de certificatiemethode BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling staat online. Hiermee kan de duurzaamheid van een geheel gebied beoordeeld worden. Eerste projecten De Dutch Green Building Council heeft de versie, 1.0 augustus 2012, beschikbaar gesteld op haar website. Volgens DGBC is de beoordelingslijn veel toegankelijker en praktischer geworden dan het eerste certificeringsschema uit het najaar van 2011. De eerste projecten hebben zich al laten registreren voor certificering via dit nieuwe schema: Airport-Garden-City bij Lelystad. Het gebied is circa 660 ha. groot en zal de komende 20 jaar ontwikkeld worden; ECOmunitypark te Oostwolde. Dit gebied omvat 17 hectare, met een beoogde ontwikkeling van 53.465 m2 bvo. Apart keurmerk voor bestaande gebieden Nu de nieuwe versie van BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling klaar is, is de Centrale Adviesgroep begonnen met de ontwikkeling van een speciale versie voor bestaande gebieden. Hierbij willen we wederom zoveel mogelijk samenwerken met […]

‘Koopgoot’ en Heuvel Galerie ontvangen BREEAM-NL certificaat

Vastgoedadviseur CBRE heeft voor twee winkelcentra, Beursplein in Rotterdam (‘de Koopgoot’) en de Heuvel Galerie in Eindhoven een BREEAM-NL In-Use certificaat ontvangen. Beide centra krijgen een ‘Very Good’ (drie sterren) voor de categorieën Asset (gebouweigenschappen) en Beheer. Certificering Tijdens de Dutch Green Building Week ontving CBRE al eerder drie BREEAM-NL certificaten voor de Corridor en de Passage in Veenendaal en voor de Elzaspassage in Helmond. Bij het Beursplein in Rotterdam is het overdekte gedeelte van het winkelcentrum en de Beurspassage de open ruimte gecertificeerd. Het gebouw wordt beheerd door EPM Actys. Bij de assessment van de Heuvel Galerie is gefocust op de passage en de centrale voorzieningen als trappenhuizen, expeditie-ruimtes en gangen. De individuele winkels/gebruikers worden in dit assessment dus niet meegenomen. Het gebouw wordt beheerd door CBRE SCM. BREEAM NL-In Use Wat voor eisen worden er gesteld bij een BREEAM NL-In […]

DGBC: “Dividend uitkeren aan houders BREEAM-certficaten”

De Dutch Green Building Council (DGBC) wil graag een CO2-handel gaan opzetten in BREEAM-NL certificaten. Directeur Stefan van Uffelen van DGBC: “Mijn droom zou zijn dat we dividend gaan uitkeren aan houders van BREEAM-certificaten”. 1. Met welke reden is het sloopcertificaat gelanceerd? Van Uffelen: “Met de sloopcertificering worden materialen actiever teruggebracht in de keten. Je krijgt in feite een materialenpaspoort. Voor elk gebouw kan berekend worden hoeveel materiaal terug in de keten kan. Met een sloopcertificaat heb je de te hergebruiken materialen geclaimd om terug in de keten te brengen. Die secundaire sloopmarkt moet er komen, want vanuit Europa komt er een leidraad aan dat vijftig procent van een bouwproject hergebruikt materiaal moet zijn. Het is economisch van belang. Ik zie de gebouwen van nu als de grondstofmijnen van de toekomst. Zo ontstaat er ook een reële economie van leegstaande […]

Facilitair Management Nederland: cursus over gedragscode duurzame eindgebruikers

De FMN Kring Duurzaam organiseert een cursus over de gedragscode voor duurzame eindgebruikers. De cursus vindt dinsdag 19 juni plaats bij de FMN in Naarden. Elke deelnemer kan een introducé meenemen. Ontwikkeling gedragscode Begin dit jaar hebben FMN en de Dutch Green Building Council (DGBC) een gedragscode ontwikkeld om de verduurzaming van de werkomgeving stimuleren en de verduurzaming van gebouwen versnellen. De eindgebruiker speelt daarin een belangrijke rol en daarom willen FMN en DGBC willen hen bewust maken van de rol die zij kunnen spelen en hen stimuleren om hierin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Kring Duurzaam organiseert een drietal workshops om organisaties handvatten te geven voor verduurzaming en om facility managers te inspireren om deze gedragscode te tekenen. Programma Tijdens deze workshop komen de volgende aspecten aan bod: Presentatie van het ontstaan van de gedragscode Betekenis van de tiental […]

DGBC: gratis materialentool voor milieuprestatieberekening

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft op de Building Holland beurs een gratis materialentool geïntroduceerd. Met de tool kan een milieuprestatieberekening worden gemaakt. Bouwbesluit 2012 De milieuprestatieberekening moet vanaf 2013 conform Bouwbesluit 2012 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en – kantoren groter dan honderd vierkante meter worden toegevoegd. Eerder pleitte de DGBC voor een vervroegde invoering van de milieuprestatieberekening vanaf 1 juli 2012. Verplichte berekening Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenaamde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’(zie onderstaande bijlage), waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden berekend. Dit kan op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het gebouw is gemaakt. Zonder deze berekening wordt in principe geen certificaat of opdracht verleend. Certificering BREEAM-NL schrijft de berekening ook voor bij het meten van duurzaam vastgoed. DGBC heeft samen met Stichting Bouwkwaliteit, Stichting MRPI en […]

DGBC: per 1 juli 2012 milieuprestatieberekening invoeren

De Dutch Green Building Council (DGBC) wil dat de milieuprestatieberekening per 1 juli 2012 wordt ingevoerd in plaats van 1 januari 2013. Dit verzoek heeft de DGBC naar minister Spies gestuurd. Bouwbesluit 2012 Volgens de DGBC zijn alle voorwaarden ingevuld om Artikel 5.9 van het Bouwbesluit 2012 in werking te laten treden. Artikel 5.9 verplicht initiatiefnemer van nieuwbouwprojecten tot het maken van een materialenberekening om de milieueffecten van de bouw inzichtelijk te maken. Directeur Stefan van Uffelen van DGBC: “Verbeteren begint met meten. De bepalingsmethode die hiervoor wordt voorgeschreven is al door minimaal dertig procent van het nieuwbouw kantorenvastgoed toegepast, de methode is daarmee al beproefd”. Materialentool De DGBC gaat op de beurs Building Holland een materialentool die gratis online beschikbaar komt. Met het instrument zou binnen twee uur tijd een milieuprestatie van het materiaalgebruik in een gebouw worden bepaald, […]

WTC Amsterdam scoort op duurzaamheid

In september hebben ING REIM NL en Beheermaatschappij World Trade Center een BREEAM-NL certificaat Bestaande Bouw en Gebruik ontvangen voor de E-toren van het World Trade Center in Amsterdam. Dit is voor het eerst dat dit certificaat is uitgereikt voor een Nederlands gebouw. De E-toren van het World Trade Center Amsterdam heeft 3 en 2 sterren gekregen voor respectievelijk het gebouw en het beheer. Het certificeringproces werd gecoördineerd door Cofely, verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de installaties van het World Trade Center Amsterdam. Beheer en onderhoud Tegenover Facility Management Magazine vertelt Frank Folkers, Technical & Facility Director bij WTC Amsterdam, over zijn dagelijkse afdeling, waar dagelijks meer dan honderd mensen werken: “Nagenoeg alle technische en facilitaire dienstverlening in WTC Amsterdam is uitbesteed aan slechts enkele maincontracters en een aantal subcontracters”. Onderhoud aan de centrale installaties en openbare ruimten […]

DGBC: “Certificering moet meer geharmoniseerd worden”

Volgens directeur Van Uffelen van de Dutch Green Building Council zou binnen het BREEAM-NL nieuwbouwlabel de materiaalscore verbeterd worden. Hij zegt: “Het is een spanningsveld, want projecten met een hoge BREEAM-score behalen een lage score op materialen. Aan de ene kant zijn de keten van toeleveranciers in beweging, anderzijds zien we dat projecten er onvoldoende mee aan de slag kunnen. Daarvoor zullen we instrumenten voor moeten ontwikkelen. Door de samenwerking met GreenCalc is dat nu mogelijk. ” Levenscyclus In het Verenigd Koninkrijk hebben ze al het materiaal ook een energielabel gegeven. Van Uffelen wijst erop dat ‘voor ontwikkelaars gemakkelijk is, maar dat wil nog niet zeggen dat je met enkel A-label materialen een duurzaam gebouw hebt neergezet, ook al is het qua energieprestatie en binnenklimaat wel goed’. Volgens Van Uffelen moet je LCA (Life Cycle Assessment) data gebruiken voor materialen […]

DGBC: “Nieuwbouw moeten we soms ontmoedigen”

Dutch Green Building Council (BREEAM-NL) en Stichting Sureac (GreenCalc) hebben onlangs een samenwerkingscontract ondertekend. Het is volgens beide partijen zaak dat beide certificeringsmethodes geharmoniseerd worden en dat er een gemeenschappelijke taal voor duurzaamheid is. Van Uffelen: “Iedereen moet erover eens kunnen zijn wat het duurzaamste kantoor van Nederland is”. Martkvraag De reden om de samenwerking aan te gaan was mede een vraag vanuit de markt. De markt wilde bij een aanbesteding al zekerheid dat het project een BREEAM-NL certificering van minstens 3 sterren behaalt en miste daarvoor de juiste rekentools. Van Uffelen: “We wilden dit gat dichten en GreenCalc is daar het meest geëigende systeem voor. Ook hadden we behoefte aan de waternorm van GreenCalc”. Van Uffelen verwacht dat er binnen een jaar een volledig geharmoniseerde applicatie op de markt komt. Stappen gezet De nieuwe rekenmethode gaat terugkomen in het […]

FMN en DGBC lanceren gedragscode voor duurzame eindgebruikers

Wim Ledder, voorzitter van Facility Management Nederland (FMN), heeft tijdens de Dutch Green Building Week, de zogenaamde “Gedragscode voor duurzame eindgebruikers” gelanceerd. Eindgebruiker essentieel De gedragscode is een initiatief van FMN en de Dutch Green Building Council (DGBC) en moet zowel de verduurzaming van de werkomgeving als de gebouwen een stimulans geven. Ledder: “De eindgebruiker speelt een belangrijke rol in de verduurzaming. FMN en DGBC willen met deze code de eindgebruikers bewust maken van de rol die zij kunnen spelen en hen stimuleren om hierin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.” Leden laten ondertekenen FMN en DGBC nodigen hun leden uit om de code te ondertekenen. Ledder: “Met de ondertekening van de code geven partijen aan dat duurzaamheid van de werkomgeving in het beleid van de organisatie is opgenomen of zal worden ontwikkeld en geïmplementeerd in 2012. Daarnaast vragen we organisaties […]

Van Doorn (ABN AMRO): “We willen een ‘Zuidkas’ realiseren op de Zuidas”

Begin juni heeft ABN AMRO samen met enkele andere banken een duurzaamheidsconvenant ondertekend in samenwerking met de Dutch Green Building Council. Een spin in het web bij beide organisaties is Annemarie van Doorn, vice-president Sustainable Development bij ABN AMRO en bestuurslid van de DGBC. Daarnaast is ze ook voorzitter van de Green Business Club, die zetelt aan de Zuidas van Amsterdam. Binnenkort opent deze netwerkclub ook vestigingen in Rotterdam en Eindhoven. Lees deel 2 van het interview. Zit je nu concreet met de Dienst Zuidas om tafel? “Ja, we werken al veel samen en zijn concreet aan het bekijken hoe we kunst in de openbare ruimte van de Zuidas kunnen faciliteren. Bijvoorbeeld een tijdelijke expositie of een kunstmarkt. Maar de ‘bottleneck’ is altijd: wie gaat het financieren? Misschien dat wij als bank dit kunnen stimuleren door een aantrekkelijke rente aan te bieden voor een […]