Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. En voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal.

De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst. En voert in opdracht van het Ministerie van BZK het programma ‘Energie & Gebouwde Omgeving’ uit. Wij bieden professionele marktpartijen en overheden ondersteuning bij energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie van de gebouwde omgeving.

Contactpersonen:

Thomas Piessens
Selina Roskam
Hans Scherpenzeel