NVDO


De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud is verdeeld in verschillende secties. De Sectie Onroerend Goed (NVDO-SOG) wil het onderhoudsmanagement professionaliseren bij onroerend goed (utiliteit en woningbouw). De leden bestaan uit: eigenaren-gebruiker, eigenaren-verhuurder, gebouwbeheerders, dienstverleners (in- en extern) en specialisten (bureaus).

Belangrijke aandachtsvelden zijn: ontwikkelingen in de bedrijfsvoering, onderhoud (technologie, concepten en management), samenlevingsaspecten, wet- en regelgeving (Arbo en Milieu), normering en richtlijnen, beheer- en onderhoudstrategie, waardeontwikkeling, interactie tussen financiën (exploitatie en rendement), functionaliteit en technologie, duurzaamheid (life cycle management), management (effectiviteit, systematiek en systemen) en procesbeheersing (effectiviteit en efficiency).

Website: www.nvdo.nl
Contactpersoon: Marcus Boesenach