Facilitair professional hecht groot belang aan duurzame bedrijfsvoering

De facilitair professional hecht veel waarde aan duurzaamheid. 58% van de professionals wil bij een duurzame organisatie werken en 47% selecteert zijn werkgever op dit criterium. Dit blijkt uit onderzoek onder 625 facilitair professionals, uitgevoerd door Integron in opdracht van de campagne Slimme Energie van AgentschapNL.

Verdere verduurzaming

Ook blijkt dat de facilitair professional een belangrijke rol voor zichzelf ziet om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Meer dan tweederde van de ondervraagden (69%) geeft aan dat duurzaamheid binnen het facilitaire vak belangrijker is dan in het verleden. 58% van de respondenten geeft aan dat er binnen hun organisatie een duidelijke visie ligt voor duurzaamheid. Bij grotere organisaties blijken dit verder uitgewerkt te hebben dan kleinere. De belangrijkse elementen van de duurzame bedrijfsvoering zijn: afvalscheiding (52%), energiebesparing (50%), digitalisering (48%) en klimaatregulatie (36%).

Bijdrage

Bijna tweederde (63%) van de ondervraagde professionals wil een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan duurzame bedrijfsvoering. De rol van de facilitair professional is: advies aan collega’s (ook via het Facilitair Bedrijf) en het creëren van bewustwording, het treffen van energiebesparende maatregelen en duurzaam inkopen. De facilitair professional ziet zichzelf – na de directie en het management – als dé verantwoordelijke voor duurzaamheid in de bedrijfsvoering.

Milieu

Voor de facilitair professionals is milieu de belangrijkste overweging om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Een derde van de respondenten ziet dan ook kansen om de duurzame bedrijfsvoering binnen de eigen organisatie uit te breiden. Die kansen liggen vooral in het treffen van energiebesparende maatregelen en duurzaam gebouwbeheer. Ook afvalscheiding en duurzaam inkopen worden vaak genoemd. De reeds gerealiseerde acties bevinden zich eveneens op dit vlak; afval scheiden en recyclen (24%), treffen van
energiebesparende maatregelen (22%) en duurzaam inkopen (8%).

Slimme energie

De campagne Slimme energie helpt Agentschap NL – NL Energie Klimaat facilitair managers en gebouwbeheerders om energiebesparing in kantoren, zorg- en onderwijsinstellingen te realiseren. Dit zorgt voor verbetering van het milieu, meer comfort en bovenal een aanzienlijke kostenbesparing. Meer informatie maatregelen, hulpmiddelen en financieringsmogelijkheden is te vinden via www.slimme-energie.nl.