“Het Nieuwe Werken gedijt het beste in een nieuwbouwkantoor”

Organisaties die Het Nieuwe Werken (HNW) implementeren, ervaren dat de beschikbare kantorenvoorraad doorgaans niet voldoet aan de eisen van HNW. Vastgoedadviseur CB Richard Ellis (CBRE) zegt dat ‘nieuwbouw feitelijk dan het enige alternatief is’. Dit meldt het tijdschrift Facilitair Management.

Nieuwbouw enige alternatief

Organisaties die tussen de twee – en drieduizend vierkante meter kantoorruimte nodig hebben, lukt het volgens CBRE nog wel om de ruimte aan HNW aan te passen. Dat kan door een paar ingrepen zoals het creëren van open trappen en het doen van aanpassingen in de akoestiek, klimaatinstallatie en ICT. Volgens CBRE gaat bij grotere ruimten het gebrek aan ‘het hart’ (van het gebouw) en de beperkte verdiepingsgrootte een dusdanige rol spelen dat bestaande bouw veelal geen optie is. ‘Gerichte nieuwbouw is dan feitelijk het enige alternatief’.

Impact

Dit heeft een behoorlijke impact op de markt. Volgens CBRE is ongeveer de helft van de jaarlijkse opname in Nederland een transactie van 2.500 vierkante meter of meer. Dit is een jaarlijkse vraag van ruim 500.000 vierkante meter. Volgens CBRE kan ‘een fors deel van deze meters in de bestaande bouw geen oplossing vinden, waardoor nieuwbouw noodzakelijk is’.

Herbestemmingsvraagstuk

Volgens CBRE is de opzet van het Nederlandse kantoor vrij standaard: de entree is meestal bescheiden, er is een centrale liftkern en de vloer en het oppervlak van verdiepingen telt over het algemeen maximaal duizend vierkante meter. Dat maakt het niet eenvoudiger het te harmoniseren met HNW. Het gevolg van HNW is volgens CBRE een verdere toename van de leegstand wat weer gevolgen heeft voor het herbestemmingsvraagstuk. Volgens CBRE is het ook eenvoudiger om met nieuwbouw een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Op dit moment staat in Nederland zo’n zeven miljoen vierkante meter leeg (15 procent van de totale kantoorvoorraad).

Discussie op Twitter

Bovenstaand artikel leidde tot de nodige kritiek op Twitter. Zie onderstaande tweets:


Een antwoord op ““Het Nieuwe Werken gedijt het beste in een nieuwbouwkantoor””