DGBC


De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland. Daartoe ontwikkelt de organisatie keurmerken voor een onafhankelijke beoordeling van gebouwen (zowel nieuw als bestaand) en gebieden op het gebied van duurzaamheid.

Sinds september 2009 is het eerste van deze keurmerken, BREEAM-NL Nieuwbouw, operationeel. Met dit keurmerk worden sindsdien beoordelingen van nieuw te bouwen kantoren, winkels, scholen en industriële gebouwen uitgevoerd. Sinds 30 september 2010 is BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 Versie 2.0 operationeel. Met deze versie kunnen ook grondgebonden woningen en appartementen worden beoordeeld. In april en juni 2010 zijn de eerste ontwerpcertificaten uitgereikt. Het aantal registraties blijft toenemen.

Ondertussen werkt de DGBC ook aan ‘BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik’ en het ‘Keurmerk Duurzame Gebiedsontwikkeling’. Die bereiken in 2011 operationele status.

De Dutch Green Building Council ontstond in 2008 als een door de vastgoed- en bouwbranche geïnspireerd initiatief vanwege de toenemende vraag naar toetsing van duurzame ontwikkeling in het vakgebied.

De DGBC opereert zonder winstoogmerk en is géén (semi-)overheidsorganisatie. De stichting wordt financieel ondersteund met de bijdragen van de DGBC-participanten: bedrijven en organisaties uit de branche die duurzaamheid als hoge prioriteit zien.

Website: www.dgbc.nl/

Beeld logo DGBC_CMYK: DGBC / DGBC
Beeld logo DGBC_CMYK: DGBC / DGBC