Column: De keten verandert niet zomaar


Verduurzaming van vastgoed is een zaak van de lange termijn. Investeringen worden immers vaak pas na langere tijd terugverdiend. Dat verdraagt zich tot op heden slecht met de korte termijn-belangen van veel partijen in de keten.

Begrijpelijk, maar het is toch noodzakelijk om met een lange termijn-perspectief naar verduurzaming te kijken. De keten moet daarom veranderen, maar dat zal niet zomaar gebeuren. Dat kan alleen als partijen bereid zijn van elkaar te leren.

Laat de eigenaren van kantoren bijvoorbeeld eens hun licht opsteken in de zorgsector. Kantoren zijn nu onderhand net zo incourant als het vastgoed in de zorgsector, dus de sommetjes die daar gemaakt zijn komen nu van pas.

Belangrijk daarbij is:

1. Denk in de levensduur van een gebouw, en niet in de tijdsduur van het eigendom. In de zorgsector is men sinds een paar jaar veel meer gaan nadenken over de Total Cost of Ownership van een gebouw, over de hele levenscyclus dus. Vanaf het begin wordt nu nagedacht over toekomstige verdienmodellen.

2. Neem de demografische ontwikkeling van een gebied mee in de planvorming. Duurzaamheid is nu vooral gekoppeld aan het thema energie. Maar duurzaamheid gaat ook om de gebruiksfunctie van vastgoed. Heeft een verbouwing van een kantoor wel zin als er over 10 jaar door vergrijzing of ontvolking totaal andere functies in dat gebied nodig zijn?

Het maken van deze koppelingen tussen verschillende ontwikkelingen en sectoren is essentieel, als we de keten willen veranderen.

Wart Mandersloot, TNO
(Deze column is op persoonlijke titel geschreven)


Een antwoord op “Column: De keten verandert niet zomaar”