Amsterdam: zonnepanelen-project 21 scholen gerealiseerd

In Amsterdam zijn er op 27 locaties (21 scholen en 6 andere locaties) in totaal 2.800 zonnepanelen gemonteerd met een capaciteit van bijna 600 kWp. Her dakoppervlak is te vergelijken met een half voetbalveld.

CO2-reductie

De panelen kunnen stroom opwekken voor 200 huishoudens. Dit vermindert de CO2-uitstoot met ongeveer 310 kiloton CO2 per jaar. De gemeente Amsterdam ziet het project als een eerste stap van een grootschalige uitrol van zonnestroom in de stad. De opgewekte stroom wordt allereerst gebruikt om de scholen zelf van energie te voorzien. De totale hoeveelheid opgewekte stroom is veel groter dan de behoefte van de scholen. De extra stroom wordt aangeboden aan alle geïnteresseerde buurtbewoners. Zo wordt de lokaal opgewekte energie ook in de eigen buurt gebruikt.

Samenwerking

In 2009 is het project ‘Zonnestroom voor Amsterdamse scholen’ gestart door het Programmabureau Klimaat en Energie van de gemeente Amsterdam, wat mogelijk was door de Stimuleringsregeling Duurzame Energieopwekking (SDE). In samenwerking met de scholen is een model bedacht dat aansluit op hun wensen en eisen. De investering en aanleg wordt gedaan door Yellow Step Solar (YSS), een samenwerking tussen International Solar uit Den Bosch en energiemaatschappij Greenchoice. YSS is ook verantwoordelijk voor de exploitatie en onderhoud gedurende 15 jaar. Daarna kunnen de scholen de installatie gratis in eigendom krijgen.

De volgende partijen werken in het project samen: