Column: Markt kantelt goede kant op


Door Rob van Bergen (ISSO) – Vijf tot tien jaar lang hebben we met diverse partijen geprobeerd een push te geven aan verduurzaming van vastgoed. Vaak was het aan dovemansoren gericht. Nu heb ik eindelijk de indruk dat de ontwikkelingen de goede kant op gaan en zelfs aan het versnellen zijn. Hoe komt dat?

De grootste stimulans lijkt vanuit de vraagkant te komen. Dat er meer vraag komt naar duurzaam vastgoed is onder andere te danken aan de beschikbaarheid van meer onderzoeksmateriaal. Daaruit blijkt dat duurzaam vastgoed hogere huren oplevert, een hogere transactiewaarde heeft en beter verhuurbaar is.

Aan de andere kant hebben de aanbieders meer integrale oplossingen op de plank. Technische systemen zijn nu ook betrouwbaarder en van hogere kwaliteit dan een aantal jaren geleden.

Ook kwesties als de split incentive lijken hier en daar al opgelost te worden door nieuwe, creatieve oplossingen. Tot voor kort bestond er een gapend gat tussen huurder en eigenaar als het ging om investeringen in duurzaamheid. Nu zitten ze met elkaar aan tafel om tot oplossingen te komen.

Zijn we er dan al? Nee, nog lang niet. Als je reeel bent en kijkt naar de aantallen duurzame panden die gerealiseerd worden, dan haalt dat het niet bij wat we in ons hoofd hadden. Maar dat woningbouwverenigingen, ontwikkelaars en beleggers nu en masse de omschakeling maken, dat staat voor mij wel vast.

Het kost tijd om een vliegwiel aan de gang te krijgen, en als het eenmaal draait, dan gaat het hard.

Rob van Bergen
ISSO