Eco Schools: keurmerk voor duurzame scholen

Scholen die zich inspannen voor duurzame ontwikkeling worden via het Eco-Schools programma onderscheiden met de Groene Vlag. Wereldwijd zijn er meer dan 12.900 Groene Vlaggen op 37.900 deelnemende scholen in 63 landen. Deelnemende scholen kunnen een bronzen, zilveren en gouden certificaat. Met het gouden certificaat ontvangt de school dan ook de Groene Vlag en daarmee het keurmerk duurzame school.

Methodiek

Eco-Schools is een methodiek voor duurzaamheid waarbij de hele school en omgeving betrokken wordt via vastgoedbeheer, onderwijs en activiteiten. Het programma is in 1994 ontwikkeld door de Foundation for Environmental Education (FEE) als invulling van de afspraken van de UN conferentie (Environment and Development) om jongeren actief te betrekken bij duurzame ontwikkeling.

Zevenstappenplan

Eco-Schools werken volgens een zevenstappenplan. Daarbij wordt een werkgroep gevormd die bestaat uit leerlingen, docent(en), een directielid en ouder(s) en idealiter overige buurtbewoner(s). De werkgroep voert zelf een milieuscan uit op school, die als basis wordt gebruikt voor het opstellen van een actieplan voor de komende jaren. Hierbij wordt het eigen initiatief van de leerlingen aangemoedigd, want actieve deelname van leerlingen is een van de pijlers van Eco-Schools.

Vlaggenkaart

Kijk hier voor de vlaggenkaart van Nederland.