Amsterdam ArenA in 2015 CO2-neutraal

De Amsterdam ArenA wil in 2015 het eerste CO2 neutrale stadion van Nederland zijn. Er wordt stadswarmte – en koude ingezet om dit doel te bereiken en NUON gaat dit leveren. Met stadswarmte – en koude samen wordt de CO2-uitstoot per jaar met 815 duizend gereduceerd.

Duurzame warmte

Het stadion maakt sinds haar opening in 1996 gebruik van stadswarmte in combinatie met eigen gasgestookte ketels. Nu gaat het stadion volledig over op stadswarmte, afkomstig van NUON in Diemen. Dit levert een CO2-reductie op van ongeveer 50 procent.

Duurzame koude

In de toekomst krijgt de ArenA duurzame koude vanuit de NUON-koudencentrale in Zuidoost. De koude wordt gewonnen uit de Ouderkerkplas. De huidige compressiekoelmachines, die veel elektriciteit verbruik, wordt vervangen door een koude-installatie. Dit levert een CO2-reductie van 75% op.

Gebouwbeheerssysteem

De nieuw ingerichte energievoorziening is onderdeel van de verduurzaming van de Amsterdam ArenA. Er komt daarnaast een nieuw gebouwbeheerssysteem. De energiestromen worden per ruimte gemonitord en zo nodig bijgestuurd.

Zonne-energie

Ook gaat de Amsterdam ArenA onderzoeken om de nieuwste generatie zonnepanelen op het dak te plaatsen. Ook de optie een eigen windmolen te bouwen wordt onderzocht. Hiermee wordt een stadion een energieproducent tijdens dalperiodes.

MVO

Daarnaast wordt er gekeken om de gebruikte verpakkingsmaterialen vergaand te reduceren, te scheiden en te recyclen. Er wordt ook gewerkt aan methoden om het aantal kilometers van bezoekers aan de ArenA te reduceren.

Bron: Energievastgoed
Foto: High Profile