Column: Vertrouwen door transparantie


Jo Daemen (AgentschapNL) – Burgers en bedrijven moeten meer grip krijgen op hun energielasten. Dat is een van de centrale punten in het kabinetsbeleid gericht op energiebesparing in de gebouwde omgeving. Daarbij doet het kabinet nadrukkelijk een beroep op andere overheden en marktpartijen om energiebesparing te realiseren. De rijksoverheid zet zich vooral in om optimale voorwaarden te scheppen in wet- en regelgeving, door het bieden van informatie, maar ook door het uitdragen van de voorbeeldrol van de Rijksgebouwendienst.

De afgelopen jaren zijn er diverse instrumenten ontwikkeld om partijen te helpen om zicht te krijgen op hun energiesituatie en verbetermaatregelen. Denk daarbij aan energielabel, EPA-advies, Installatie performance scan, en andere tools die onder andere op de Agentschap NL-site zijn te vinden. Met andere woorden: de informatie is er; nu nog de toepassing!

Daarbij zijn de partijen in het veld aan zet. Op papier mag het allemaal mooi uitzien, in de praktijk moeten bussinesscases overtuigend zijn. Dit kan alleen als partijen in de keten samen dergelijke cases voor rendabele verduurzaming ontwikkelen. Het Platform Duurzame Huisvesting is ‘een natuurlijke omgeving’ om de puzzelstukjes bij elkaar te leggen. Van essentieel belang zijn openheid en onderling vertrouwen dat samenwerken meer oplevert voor iedereen, dan ‘ieder voor zich’.

Dat brengt me ook op een gesprek dat ik tijdens de Provada voerde over Esco’s. Waarom zijn Esco’s in het buitenland zo ‘normaal’, en komt het verschijnsel in Nederland aarzelend van de grond? Volgens insiders heeft dit te maken met vertrouwen. Vertrouwen komt pas als er volstrekte transparantie is over de verdeling van kosten en opbrengsten tussen de partijen bij investeringen in gebouwen. Die verdeling van voordelen moet vervolgens ook in verhouding zijn. Nederlanders kunnen er blijkbaar slecht tegen als er een overeenkomst wordt gesloten waarbij de andere partij relatief meer voordeel heeft dan zij.

Als we met elkaar inzicht en transparantie tot stand weten te brengen, dan ben ik ervan overtuigd dat de markt een heel eind kan komen met de verduurzaming van de huisvesting in Nederland. En uiteindelijk heeft iedereen hier voordeel bij.

Jo Daemen
Manager Utiliteitsbouw & Beleid
AgentschapNL