Column: Denk na over toekomst gebouw


Door Wilfred Verkaaik – Duurzaamheid is meer dan een technische oplossing. We moeten ook kijken naar het gebruik van een gebouw.

Gebouwen kunnen in de loop van de tijd hun functie voor het beoogde gebruik verliezen of is er in de omgeving behoefte aan een andere functie van gebouwen. Een zorginstelling in plaats van een school bijvoorbeeld. Of misschien willen we retail en zorg wel bij elkaar brengen.

Daarnaast verandert het gedrag van gebruikers in sneltreinvaart. Denk aan het nieuwe werken, wat betekent dat een gebouw meer een ontmoetingsplaats wordt met minder traditionele werkplekken.
Bij het ontwerp van een nieuw gebouw is het daarom goed om alvast na te denken over de vraag welke andere functies het gebouw over 20 jaar zou kunnen hebben en of daar reeds voorbereidingen voor te treffen zijn.

Dat is wellicht duurder in het begin, maar een leeg, nutteloos gebouw achterlaten is ook een kostenpost. Voor de verhuurder/eigenaar, maar ook voor verhuurbaarheid van andere panden in de omgeving. En voor de huuurder, die zich mogelijk genoodzaakt voelt om te herhuisvesten.

Makkelijk is het niet, want wie kan er in de toekomst kijken en hoe weet je welke voorzieningen je dan nu al aan moet brengen?

Maar dat we gezamenlijk verantwoordelijkheid moeten nemen om nutteloze leegstand te voorkomen staat voor mij wel vast. In deze discussie moeten niet alleen de opdrachtgevers, maar ook de huurders betrokken worden.

Wilfred Verkaaik, FMN


Een antwoord op “Column: Denk na over toekomst gebouw”