Bouwfonds REIM: kantoren aantrekkelijke belegging

Ondanks de huidige malaise, blijft de kantorenmarkt een interessante belegging. Dit concludeert Bouwfonds REIM op basis van eigen onderzoek.

Direct rendement

Bouwfonds REIM heeft berekend dat een volledig verhuurde portefeuille een jaarlijks rendement van acht procent moet kunnen opleveren met een direct rendement (huuropbrengsten in relatie tot de koopsom) van ruim zeven procent. Bij een gemiddelde rendement is het rendement nog altijd 5,5 procent. Wordt het rendement vergeleken tussen kantoren en een staatsobligatie van tien jaar, dan is deze 470 ‘basispunten’. Volgens Bouwfonds is dit de hoogste waarde in de afgelopen zestien jaar. Het gemiddelde rendementsverschil over zestien jaar ligt 160 basispunten lager. Dit maakt kantoren nu een aantrekkelijke belegging, zo concludeert Bouwfonds REIM.

Overschatting risico’s

Kaj Deana, hoofd marktonderzoek Benelux bij Bouwfonds REIM: “Rendementen die in het verleden werden behaald, gelden niet meer in de huidige kantorenmarkt. Daarnaast is de perceptie van risico op dit moment groter dan in het verleden. Bouwfonds REIM vindt dat de risico’s niet overschat moeten worden. Gemiddeld is de waarde van panden de afgelopen jaren gedaald, is de nieuwbouw sterk afgenomen en wordt er vrijwel niet meer ‘op risico’ gebouwd”.

Aantrekkelijkste regio’s

Volgens Bouwfonds REIM zijn de aantrekkelijkste regio’s om te investeren: Amsterdam, Utrecht/Amersfoort, Rotterdam, Arnhem/Nijmegen, Breda, Groningen, Zwolle en Eindhoven, met name de stadscentra van deze steden. Criteria daarbij waren onder meer het langjarig totale rendement aangepast voor risico, de verhandelbaarheid en de indirecte rendementen.

Negatieve invloed

Factoren die volgens Bouwfonds REIM een negatieve invloed op de kantorenmarkt kunnen hebben, zijn onder meer ‘het nieuwe werken’, Europese regelgeving die de samenstelling van beleggingsportefeuilles raakt, en de gevolgen van de schuldencrisis voor de werkgelegenheid, vanwege de hieruit voortkomende afnemende vraag naar kantoorruimte.

MarketUpdate

Bekijk hier de MarketUpdate.


Bron: Bouwfonds REIM