Amsterdam: “Klimaatneutrale gemeentegebouwen in 2015 onrealistisch”

De doelstelling om alle Amsterdamse gemeentegebouwen in 2015 100 procent klimaatneutraal te maken, is niet realistisch. In het meest gunstige scenario wordt de CO2-uitstoot over vier jaar met 22 procent verminderd.

Te ambitieus

Dit meldt het Parool. De gemeente Amsterdam heeft haar klimaatplannen geëvalueerd met als conclusie: ‘Een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2015 is hiermee uitgesloten’. Tijdens het vorige college zijn de verregaande doelstellingen onder leiding van wethouder Marijke Vos geformuleerd. In 2025 zou de uitstoot van CO2 met veertig procent gereduceerd moeten zijn in vergelijking met 1990. In 2014 zou de CO2-stoot moeten stabiliseren en in 2015 zou het complete gemeentelijke apparaat klimaatneutraal moeten zijn.

Tweederde CO2-reductie

De huidige wethouder Maarten van Poelgeest heeft laten berekenen dat in 2025 twee derde van de CO2-reductie is gerealiseerd. Ook stabilisatie van de CO2-uitstoot in 2014 is niet meer haalbaar.

Grote steden

De andere drie grote steden hebben ook de nodige ambitie uitgesproken. Rotterdam wil 50 procent minder CO2-uitstoot in 2025 realiseren t.o.v. 1990 en dan 100 procent klimaatbestendig zijn. Den Haag wil in 2020 30 procent minder CO2 uitstoot en in 2040 klimaatneutraal zijn. Utrecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn.

Bron: Het Parool