Colliers: daling huurprijzen en incentives op Amsterdamse kantoormarkt

De groei van het aanbod van kantoorruimte in de Metropoolregio Amsterdamse is afgezwakt tot 3,5 procent. Het aanbodpercentage is nu 19 procent. De gemiddelde incentives incentives voor kantoren in Amsterdam namen af tot ongeveer 15 procent en bevinden zich nu op het niveau van het jaar 2006.

We’re Amsterdam

Dit blijkt uit ‘We’re Amsterdam’, de jaarlijkse vastgoedrapportage van Colliers International in samenwerking met Dienst Belastingen van de Gemeente Amsterdam. Binnen het rapport ‘We’re Amsterdam’ onderzoekt de vastgoedmarkten van zeven gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

Afnemende looptijd en huurprijsniveau

Colliers verklaart de afname van huurincentives door een afnemende looptijd van huurcontracten en een afname van het huurprijsniveau. De bedrijfsruimtemarkt presteert beter in het Amsterdamse, omdat het aanbod met ruim 6 procent is gedaald en er 10 procent meer werd opgenomen dan in 2010.

‘Goede huurstromen’

Colliers noemt de kantorenmarkt in de Amsterdamse regio nog ‘relatief sterk’. Het opnameniveau is in 2011 vergelijkbaar met het opnameniveau van 2010. De leegstand van 19 procent heeft tot gevolg dat er onderscheid ontstaat tussen goede en slechte locaties.
Volgens Colliers zien beleggers op de A-locaties nog goede ‘huurstromen’. Vooral duurzame gebouwen, kapitaalkrachtige huurders en langlopende huurcontracten op de goede locaties zijn populair.

Terugdringen leegstand

In de rapportage ‘Snoeien om te kunnen bloeien’ is door Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) ingeschat dat van het aanbod 1.500.000 m² incourant is en herontwikkeld of gesloopt zou moeten worden. Mocht dat lukken, dan heeft dat tot gevolg dat de leegstand in 2016 is teruggebracht naar acht procent.

Dynamisch bedrijfsruimtemarkt

Binnen de bedrijfsruimtemarkt is er veel dynamiek. Er is toenemende behoefte naar kleine of grote objecten (groter dan 5.000 m2). De tussencategorie van 2.000 m² tot 5.000 m² heeft het moeilijk. Een probleem blijft leegstand op verouderde bedrijventerreinen.

Rapporten

Rapport kantorenmarkt

Rapport bedrijfsruimtemarkt

Bron: Vastgoedjournaal