‘Leidraad Green Lease’ moet ‘win-win’ situatie opleveren

Agentschap NL publiceert de ‘Leidraad Green Lease’, een handvat met aantal richtlijnen voor een duurzaam huurcontract. De leidraad is ontwikkeld door vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle op initiatief van het Platform Duurzame Huisvesting.

‘Green lease’

De ‘groene huurovereenkomst’ is een prestatiecontract die afspraken vastlegt over duurzaam gebruik en duurzame gebouwenexploitatie. Er worden concrete afspraken gemaakt over energetische doelstellingen en (gebouw specifieke) MVO-doelstellingen. Ook wordt vastgelegd hoe de kosten, besparingen en opbrengsten van de energetische en duurzame maatregelen onderling worden verdeeld. Er moet ook sprake zijn van een wederzijdse prikkel om verantwoordelijkheid te nemen voor het gebruik en het beheer van het pand.

Voordelen

De ‘Green Lease’ wordt gezien als een oplossing voor de ‘split incentive’ problematiek, waarbij de ontwikkelaar of eigenaar niet kan meeprofiteren van de duurzaamheidsinvesteringen in het pand. Het concretiseert de onderlinge afspraken tussen huurder en verhuurder en biedt de markt een handvat om daadwerkelijk tot een groene huurovereenkomst te komen. Jo Daemen, opdrachtmanager utiliteitsbouw bij Agentschap NL zegt: “De split incentive vormt binnen de markt vaak een barrière om te investeren in duurzaamheid. Green Lease stelt het gezamenlijk ambitieniveau vast van huurder én verhuurder. Vervolgens spreken zij een gezamenlijk ambitieniveau af. We moedigen de markt aan om met groene huurcontracten aan de slag te gaan. Het loont”.

Advies

Elsbeth Quispel, Head of Sustainability van Jones Lang La Salle Nederland ziet het aantal ‘Green leases’ in de markt toenemen. Quispel: “Beleggers en huurders krijgen met de leidraad handvatten en concrete richtlijnen om het duurzaamheidsniveau van gebouwen en duurzaam gebruik en exploitatie te verbeteren door de gezamenlijk genomen verantwoordelijkheid”. De vraag is in hoeverre de leidraad ‘opgelegd’ kan worden aan marktpartijen. Quispel zegt daarop: “We hopen dat de markt de leidraad omarmt. We adviseren onze klanten om het gebruik van de ‘Green Lease’ te overwegen. We kunnen ze echter niet dwingen als ze niet willen”.

Niet vrijblijvend

Quispel wijst er ook op dat de afspraken van het ‘groene’ huurcontract niet vrijblijvend zijn. Het standaard ROZ-contract vormt de basis. Quispel: “Dus ook boeteclausules, die bijvoorbeeld kunnen ingaan bij het niet nakomen van afspraken, maken deel uit van een ‘groen’ vastgoedcontract”. Voorwaarde van een Green Lease is een verdergaande samenwerking tussen de beide partijen. De samenwerkende partijen geven vooraf openheid van zaken over hun ‘groene’ ambities. Wat gaan we gezamenlijk terugverdienen? Quispel beaamt dat de beheerderskant een steeds belangrijkere factor is. Bij ‘groene’ prestatieafspraken moet meer gestuurd worden op het gebruik van het gebouw en dat aanwezige installaties aansluiten bij het gebruik.

Voorbeelden Green Lease

Een voorbeeld van een ‘Green Lease’ in de markt die volgens JLL een stap in de goede richting is, is de overeenkomst die de Triodos Bank met Gasterra heeft afgesloten. Bij dit contract is sprake van een wederzijdse prikkel. Zowel huurder als eigenaar profiteren optimaal van het duurzame gebouw en het gebruik. Bij dit contract is ook afgeweken van het standaard type ROZ-contract. De besparingen worden gedeeld tussen huurder en verhuurder, waarbij het eerste gebruikersjaar wordt gezien als ‘basisjaar’. Er is een onderscheid gemaakt tussen het energiegebruik van het casco en de inrichting en apparatuur van het pand, waarover aparte afspraken worden gemaakt. Een ander voorbeeld is het hoofdkantoor van Joulz in Rotterdam.

Platform Duurzame Huisvesting

Platform Duurzame Huisvesting, en dan vooral de werkgroep ‘Split incentive’ heeft een initiërende rol gespeeld bij de totstandkoming van de leidraad. Cees Jonker van participant Vastgoedbelang, die  56 procent van het totale kantorenbestand in Nederland vertegenwoordigt:
“We juichen dit toe. In 2020 willen we dat 80 procent van het bezit van onze leden is verduurzaamd tot energielabel C”. Daarmee heeft Vastgoedbelang hetzelfde ambitieniveau als de Rijksgebouwendienst. Op dit moment heeft een derde van het kantorenbestand een energielabel G. Jonker voorziet dat een deel hiervan gesloopt zal moeten worden.

‘Leidraad Green Lease’ online beschikbaar

Meer uitleg over de ‘Leidraad Green Lease’ is te vinden in de bijgevoegde publicatie. De leidraad is ook te benaderen via ‘Publicaties’ op deze website.

Bron: persbericht


4 Antwoorden op “‘Leidraad Green Lease’ moet ‘win-win’ situatie opleveren”