“Vastgoedorganisaties verspillen energie en kosten”

Bij gedeeltelijke leegstand in gebouwen zijn energie- en kostenbesparingen mogelijk, maar vastgoedorganisaties en gebouwbeheerders zien deze vaak over het hoofd. Dat signaleert dienstverlener Innax.

Belangrijkste oorzaak is dat vastgoedorganisaties en beheerders verzuimen om de energiecontracten aan te passen aan de praktijksituatie. Zo lopen de organisaties op jaarbasis tot duizenden euro’s per gebouw mis.

Energiecontracten
Jarenlang is het gebruikelijk geweest dat energiecontracten werden overgeschreven van huurder naar huurder. Met de problematiek rondom leegstand is dat niet meer vanzelfsprekend. Met als gevolg dat vastgoedorganisaties en beheerders verzuimen om het energiecontract aan te passen op gedeeltelijke leegstand.

Doorgaans wordt zo’n vijfentwintig procent van de beschikbare ruimte in kantoren niet verhuurd. In deze ruimtes wordt weinig energie gebruikt. Om vocht- en vorstproblemen te voorkomen hoeft alleen de klimaatinstallatie nog aan te staan of te worden teruggeschakeld. Indien de vastgoedorganisatie of beheerder het energiecontract daarop aanpast en afstemt op het werkelijke energiegebruik, kunnen forse besparingen worden gerealiseerd, aldus Innax.

In de praktijk treedt energie- en kostenverspilling het meest op bij multi tenant gebouwen. Het energiecontract staat dan veelal op de naam van de eigenaar en de kosten voor energie worden verrekend via de vastgoedbeheerder.

Flexibiliteit
Het afsluiten van een energiecontract met maximale flexibiliteit vormt vaak een goede oplossing, zegt Innax. Dan hebben organisaties geen verplichtingen met betrekking tot de minimale of maximale afname van energie en betalen zij alleen voor de energie die daadwerkelijk wordt afgenomen. Daarnaast kunnen boetes worden voorkomen wanneer er een verandering optreedt in de afgesproken maximale energie afname. De voorwaarde daarbij is wel dat het energiegebruik per huurder inzichtelijk is, zodat het kan worden gemonitord. Op basis van dit inzicht kunnen vastgoedorganisaties de nodige wijzigingen in het energiecontract doorvoeren die beter aansluiten op de praktijksituatie.