Rotmans: “Energieneutraal in 2030 van de bebouwde omgeving is mogelijk”

Jan Rotmans, professor ‘Transitiemanagement’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is een van de twee key note sprekers tijdens het symposium ‘Groen vastgoed, goed verhuurd?’Rotmans betoogt dat het technisch mogelijk om de huidige bebouwde omgeving in 2030 energieneutraal te krijgen. Rotmans: “Technisch is dit mogelijk, dat heb ik Ecofys laten doorrekenen. De ‘bottle-neck’ zit hem in de organisatie en de samenwerking”.

Kunt u een tipje van de sluier geven, wat wordt uw boodschap tijdens het symposium?
Rotmans: “Mijn rol is het vuurtje opstoken. Ik zal de urgentie benadrukken, in economisch, sociaal en ecologisch opzicht, waarom verduurzaming van de bestaande bouw nodig is. Duurzame maatregelen zouden nog steeds te duur zijn, is de perceptie van sommigen. Onderzoek toont aan dat duurzame panden meer opleveren dan niet-duurzame panden. Maar duurzaamheid zit nog niet in het DNA van de vastgoedwereld. De juiste partijen komen nog niet bij elkaar en dat moet beter georganiseerd worden”.

Volgens u is het zelfs mogelijk dat de gehele bebouwde omgeving in 2030 energieneutraal kan zijn. Waar baseert u dat op?
Rotmans: “Technisch is dat mogelijk. We hebben het door laten rekenen door Ecofys. Het probleem is de organisatie en de bereidheid van partijen met de duurzaamheidsgedachte mee te gaan. Kiezen voor duurzaamheid heeft tal van voordelen: meer vastgoedwaarde, een betere leefomgeving, vijftigduizend nieuwe banen per jaar. Het is beter voor de economie en de bouw wordt uit het slop gehaald. Voor installateurs kan dit een Gouden Eeuw worden omdat ze veel bestaande gebouwen kunnen opknappen”.

Onderschrijft u de stelling: “Vastgoedeigenaren die nu niet gaan verduurzamen, missen straks de boot”
Rotmans: “Ik zie op dit moment een vierdeling. Tien procent is koploper. Er is nu een groep die achter deze koplopers aan gaat en je hebt dan nog de achterblijvers uit het peloton. Twintig procent zijn de achterblijvers, dat zijn de mensen die zich hardnekkig blijven verzetten. Ik verwacht dat die groep pas meegaat als het echt niet anders kan”.

Lees ook deel 1 van het interview.