Universiteit Maastricht winnaar van Sustainabul 2012 Award

De Universiteit Maastricht heeft de Sustainabul 2012 award gewonnen. De Sustainabul Award wordt ieder jaar uitgereikt aan de universiteit met het meest transparante en duurzame beleid. Duurzame vergelijkingssite Rank a Brand en studentennetwerk Morgen hebben alle veertien universiteiten onderzocht op transparantie en duurzaamheid.

Transparantie

De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op jaarverslagen van 2010 of de website van de universiteit. De Universiteit Maastricht is transparant in haar duurzaamheidsbeleid, de beleidsdocumenten en de prestaties op het gebied van energieverbruik, waterverbruik, afvalgrootte en duurzaam inkopen. Jeanine Gregersen, directeur Communicatie bij Universiteit Maastricht, zegt: “Deze prijs danken wij aan de drijvende kracht van onze studenten van de Green Office en wij als management van de universiteit omarmen dit”.

Onderscheid top en onderste regionen

In 2008 ondertekenden de veertien universiteiten het MJA-3 convenant voor energie efficiëntie (30% over de periode 2005-2020) en het convenant duurzaam inkopen (50% in 2012). Alleen de top 3, Universiteit Maastricht (1), Radboud Universiteit Nijmegen (2) en Technische Universiteit Eindhoven (3), geven inzicht in haar duurzaamheidbeleid en prestaties. Opvallend is dat een middenmoot in de ranglijst wordt gemist. Na de Rijksuniversiteit Groningen op de vierde plek, volgen de universiteiten die slechts op enkele van de gestelde onderzoekscriteria scoren.

Meer doen dan wordt gecommuniceerd

Uit het onderzoek blijkt verder dat de universiteiten meer doen dan dat ze naar buiten brengen. Universiteiten doen meer dan ze laten zien. “Iedere universiteit heeft een milieu- of duurzaamheidscoördinator aangesteld. Duurzaamheid staat dus zeker op de agenda”, aldus Sabina Gietema, projectleider Sustainabul. Waar alle Nederlandse universiteiten in hun jaarverslag aan het thema duurzaamheid refereren, vergeten ze te vermelden tot welke aanpak dit leidt en welke concrete doelen ze zich stellen. Universiteiten hebben de verplichting om binnen het MJA-3 convenant een Energie-Efficiëntie Plan (EEP) op te stellen. Slechts twee universiteiten, de Technische Universiteit Eindhoven en de Rijksuniversiteit Groningen, publiceren die plannen. Ook wordt de CO2 voetafdruk door slechts twee universiteiten inzichtelijk gemaakt: Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit Nijmegen. Gietema zegt: “Inzicht geven in de stand van zaken is een begin om te kunnen beoordelen of maatregelen ook tot duurzamere prestaties leiden”.

Onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd op de website www.duurzamestudent.nl. De Sustainabul award is een initiatief van Rank a Brand en Morgen, die de 14 universiteiten van Nederland onderzochten op duurzaamheid en transparantie. Rank a Brand is een duurzame vergelijkingssite en Morgen is het landelijke studentennetwerk voor een duurzame toekomst op universiteiten en hogescholen.

Rapportage

Lees hier de rapportage over de Universiteit Maastricht.

Bron: Energievastgoed