Opinie: Eerst aangenaam binnenklimaat, dan klimaatadaptatie als bonus

Hoe kan de gebouwde omgeving zich aanpassen aan klimaatveranderingen? En hoe kan de gebouwde omgeving zelf een bijdrage leveren aan het verminderen van klimaatveranderingen? Dat is de grote uitdaging bij klimaatadaptatie van gebouwen. Wat hebben een aangenaam binnenklimaat en klimaatadaptatie van gebouwen met elkaar te maken? De opvatting van ir. Atze Boerstra, directeur van BBA Binnenmilieu, is dat het welzijn van de mensen die werken, wonen of verblijven in een gebouw voorop moet staan en dat klimaatadaptatie dan een mooie bonus is. Het realiseren van een adaptief binnenklimaat kan veel bijdragen aan een aangenaam klimaat binnen. Daarnaast biedt het toepassen van een adaptief binnenklimaat ook kansen voor energiebesparing. Twee vliegen in één klap dus.

Wat is een adaptief binnenklimaat?

Een adaptief binnenklimaat is een binnenklimaat dat zich aanpast aan de omstandigheden en context buiten. Concreet gaat het erom dat gewerkt wordt met binnentemperaturen die enigszins met de buitentemperatuur meebewegen. En dan vooral ’s zomers bij hoge buitentemperaturen zodat de binnentemperatuur en de buitentempratuur niet te veel van elkaar verschillen. Een adaptief binnenklimaat zorgt er voor dat het verschil tussen binnen en buiten door mensen als prettiger wordt ervaren. De context en het klimaat waarin een gebouw zich bevindt bepalen hoe het klimaat binnen ervaren wordt. Door de beleving van de mensen die het gebouw gebruiken centraal te stellen en door te anticiperen op adaptatie-effecten kan er anders naar het ontwerp en beheer van gebouwen gekeken worden.

De voorwaarden voor het realiseren van een adaptief binnenklimaat

Er is sinds de jaren zeventig veel onderzoek gedaan naar temperatuurbeleving in gebouwen en thermische adaptatie van gebouwgebruikers. Het is bekend dat mensen het prettiger vinden om te verblijven in gebouwen die op deze wijze beheert worden dan in gebouwen waar strikt vastgehouden wordt aan 1 bepaalde binnentemperatuur, ongeacht de buitentemperatuur. Moderne richtlijnen en normen (oa. ISSO publicatie 74 en NEN-EN 15251) bieden mogelijkheden voor een andere aanpak maar niet elke opdrachtgever of ontwerper is daar van op de hoogte. Het is de moeite waard om alternatieve oplossingen voor het beheersen van het binnenklimaat door middel van adaptieve technieken te onderzoeken. Een belangrijke voorwaarde voor een adaptief binnenklimaat is dat mensen in het gebouw in staat moeten zijn om de situatie deels te kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld door een raam open te zetten of door relatief vrij te zijn de eigen kleding aan te passen.

Meervoudige winst

Een gebouw met een adaptief binnenklimaat biedt:

  • Meer comfort voor de gebruiker
  • Energiebesparing
  • Een gezonder werkklimaat
  • En mogelijk ook lagere installatie-investeringskosten (koelcapaciteit kan wat omlaag)
  • Kennis van een adaptief binnenklimaat geeft u de mogelijkheid om gebouwen te realiseren die beter aansluiten bij de wensen van de gebruiker, die minder energie gebruiken en die klaar zijn voor veranderingen in het klimaat.

Dit artikel is geschreven door marketing – en communicatieadviseur Wiebe de Ridder van SBR naar aanleiding van een gesprek met ir. Atze Boerstra, directeur van BBA Binnenmilieu.