Opinie: Isoleren, het lijkt zo eenvoudig…

Door Andrew Koster van SBR Dat isoleren een noodzaak is, daar zijn we het binnen de bouw wel over eens. In het nieuwe Bouwbesluit zijn de normen waar aan voldaan moet worden verder aangescherpt en het ziet er naar uit dat deze in 2015 nog verder aangescherpt worden. Jammer dat we daar weer twee jaar verliezen, gelukkig gaat de markt in een aantal segmenten al verder dan de minimum eisen van het Bouwbesluit.

Randvoorwaarden

Op papier liggen de randvoorwaarden goed vast, om aan de eisen te voldoen moet er echter goed ontworpen en gerekend worden aan constructies. Als SBR hebben we geconstateerd dat er op het vlak van reflecterende isolatie verwarring bestaat en de kansen tot energiebesparing vanaf de tekentafel al niet meer volledig gerealiseerd kunnen worden.

Complexiteit

Dit komt deels door de complexiteit van de materie, het rekenen met reflecterende isolatie is minder eenvoudig dan bij de meer gangbare constructies. Zelfs daar is op het vlak van ontwerpen en rekenen nog verbetering te realiseren. Deels is dit veroorzaakt door een aantal leveranciers die in hun marketing uitingen onrealistische waarden claimen. De ontwerpeis kan dan nog zo goed zijn, de werkelijke energiebesparing zal je niet realiseren.

Normalisatie

Dit onderwerp heeft binnen de normalisatie in Europa de laatste jaren op de agenda gestaan en geleid tot eenduidige normen om de prestatie van deze materialen juist te bepalen. De spelregels zijn eenduidig vastgelegd en kunnen gehanteerd gaan worden. In de SBR publicatie Ontwerprichtlijn reflecterende isolatie zijn deze spelregels begrijpelijk beschreven.

Goede uitvoering

Een andere voorwaarde om de energiebesparing te realiseren is een goede uitvoering op het werk of in de fabriek. Een onderwerp waar steeds meer aandacht voor is, mede doordat de kwaliteit steeds eenvoudiger bewezen kan worden. De komende invoering van het energielabel zal daar zeker een extra impuls aan geven. SBR zal daar in samenwerking met onder ander het ministerie van BZK, het Lenteakkoord en Aedes in een aantal bijeenkomsten Succesvol energieprestatie-eisen borgen voor nieuwbouw verder op in gaan. Kortom isoleren, het lijkt zo eenvoudig maar er komt zoveel bij kijken.

Isolatiematerialen

Op woensdag 29 augustus 2012 kunt u tijdens de SBR Summerclass: Ins en outs van reflecterende isolatiematerialen in een paar uur tijd veel meer te weten komen over dit thema.
Deze Summerclass is gebaseerd op de nieuwe publicatie: Aanwijzingen voor het ontwerpen en uitvoeren van reflecterende isolatie voor gevels, daken en vloeren. Na deze Summerclass bent u helemaal up-to-date.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • werkingsprincipe van reflecterende isolatie;
  • soorten reflecterende isolatie;
  • stand van de techniek;
  • bouwfysische aspecten;
  • duurzaamheid.

Meld u nu aan voor de SBR Summerclass: Ins en outs van reflecterende isolatiematerialen

Andrew Koster is operationeel directeur bij SBR. 

Bron: SBR