Gemeente Venlo – case (1): Nieuw cradle-to-cradle VVV-voetbalstadion

De gemeente Venlo gaat het cradle-to-cradle (C2C) gedachtegoed toepassen op een nieuw te realiseren multifunctioneel centrum (MFC). Onder meer het nieuwe VVV-voetbalstadion wordt onderdeel van het MFC.

Multifunctioneel centrum

Het MFC wordt onderdeel van het plan Kazernekwartier, wat het visitekaartje van de stad moet worden. Het Kazernekwartier is zes jaar geleden door de gemeente aangekocht van het ministerie van Defensie. Terwijl de gemeente plannen aan het ontwikkelen was voor het gebied, uitte voetbalclub VVV de wens om een nieuw voetbalstadion te bouwen. Want: een groter stadion moet als een commercieel vliegwiel werken voor de eredivisionist. Meer toeschouwers betekent meer geld in het laatje om betere spelers te kopen etc. Naast voetbalwedstrijden wil het MFC ook allerlei evenementen (concerten, beurzen etc.) gaan ‘hosten’. De gemeenteraad had als wens om het historische Spaanse fort voor het gebied te behouden. In april 2012 heeft driekwart van de gemeenteraad het plan en de financiering goedgekeurd.

Budget

De gemeente Venlo heeft veertig miljoen euro van een bank geleend om het gehele MFC inclusief 25 jaar onderhoud te bekostigen. Dit geld is in een aparte vastgoed-BV MFC De Kazerne gestort die het complex gaat bouwen en exploiteren. Voetbalclub VVV en VVV Events, die primair vertegenwoordigd zijn in het bestuur van MFC De Kazerne, worden zestien jaar lang de huurders. Na zestien jaar zou de boekwaarde van het complex 26 miljoen euro moeten zijn en krijgt MFC Kazerne de eerste optie tot koop. Weijers: “Niettemin gaat de gemeente het complex gewoon in de markt zetten, MFC de Kazerne heeft het eerste recht van koop, maar als er andere partijen zijn die tegen die tijd méér dan de nu met MFC de Kazerne afgesproken verkoopprijs willen betalen is dat mogelijk”.

Cradle-to-cradle

Het MFC zal als onderdeel van het Kazernekwartier volgens de uitgangspunten van cradle-to-cradle worden ontworpen en ontwikkeld. De gemeente heeft al bij meerdere projecten eerder ervaring opgedaan met C2C. Nog steeds is een 100% C2C gebouw niet mogelijk en daarom is ervoor gekozen om in het ontwerp- en ontwikkelproces van het MFCeen focus te leggen op vijf thema’s waarbij de C2C principes maximaal worden toegepast. Het betreft de thema’s: energie, materiaal, water, functioneel groen/luchtkwaliteit en archeologie/cultuurhistorie. Een selectie uit de gemeenteplannen:

  • Opwekking energie in het gebied
  • Gebruik van C2C gecertificeerde materialen
  • Sluitende technologische en biologische kringlopen
  • Verbetering water – en luchtkwaliteit
  • Spaans fort is integraal onderdeel van het gebied

C2C-checklist?

Weijers: “C2C kent geen label of checklist zoals bijvoorbeeld BREEAM. Om met dit gegeven om te kunnen gaan hebben we met een aantal projectmedewerkers onder meer een workshop gevolgd bij het bedrijf EPEA van C2C-bedenker Michael Braungart om gezamenlijk te bespreken hoe om te gaan met het ontbreken van een label en checklist en te bepalen hoe we er toch voor kunnen zorgen dat C2C in het project maximaal verankerd wordt. Op basis van deze workshop hebben we besloten ons te focussen op de vijf thema’s en hiervoor de ambities te formuleren en deze te concretiseren in gewenste resultaten en meetbare eenheden”.

Roadmap

De gemeente Venlo hanteert per thema een ‘roadmap’. Weijers: “Voor ieder thema hebben we de resultaten en meetbare eenheden een “roadmap” opgesteld waaruit duidelijk wordt op welke moment we resulaten willen bereiken en kunnen meten. Dit helpt enorm bij het stellen van de juiste vragen en het maken van de juiste keuzes tijdens de ontwerp-, realisatie maar ook straks de exploitatiefase. We benaderen de thema’s niet afzonderlijk, maar juist het combineren van de thema’s de uitdaging is. Bijvoorbeeld bij de nieuwbouw bij het Spaanse fort gebruiken we materialen die gerecycled kunnen worden. De wallen van het fort aan het water kunnen dienen als buffers voor de WKO. Zo wordt het element materiaal met water gecombineerd. Het zoeken van combinaties vergroot de ambities van de afzoonderlijke thema’s met als gevolg meerwaarde. Dit is ook het sleutelwoord bij de totale ontwikkeling van het Kazernekwartier en daarmee ook het MFC. Deze ontwikkeling zal meerwaarde moeten creëren. Niet alleen in financiële zin maar ook door het verbeteren van de luchtkwaliteit, waterbuffering, biodiversiteit”.

Aanbesteding

Al in januari 2012 heeft de gemeente een Europese Design-Build & Maintain-aanbesteding in gang gezet. Uit een totaal van zeven consortia rolden drie definitieve kandidaten met als hoofdaannemers: BAM, Volker Wessels en het Duitse Walter Hellmich. Met deze partijen is in mei de eerste fase van een ‘concurrentiegerichte dialoog’ doorlopen. Weijers: “We willen de markt prikkelen om binnen het gestelde budget met een haalbare business case te komen. Het is voor ons belangrijk om te weten wat de visie van de aannemers is op het gebied. Hoe gaan ze het C2C-gedachtengoed vertalen in deze gebiedsontwikkeling? Wat is jullie ambitie,wat voor technieken gaan jullie toepassen en wat betekent dat voor de exploitatie?“

Eind november maakt de gemeente Venlo een definitieve keuze voor een aannemers. Het definitieve ontwerp wordt dan in het voorjaar van 2013 gepresenteerd.

A.s. maandag volgt deel 2 van de ‘case’.

Foto: De Architect


Een antwoord op “Gemeente Venlo – case (1): Nieuw cradle-to-cradle VVV-voetbalstadion”