Case – Oorwarmers voor Rabobank in Geldrop


Het adviescentrum van Rabobank Dommelstreek gaat op de schop. Door duurzame herontwikkeling moet het pand in Geldrop beter gaan aansluiten op de moderne tijd. Zowel voor de klanten als voor het eigen personeel.

“Het gebouw uit 1979 is gedateerd. Het voldoet niet meer aan de eisen zoals ze nu worden gesteld. Rabobank ontwikkelt ook door en wil graag dat het meer aansluit op het Nieuwe Werken”, zegt Sander de Jong (32) van adviesbureau Brink Groep. De Jong verzorgt voor Rabobank het BREEAM-NL traject, collega’s verzorgen het gehele projectmanagement.

Nieuwe aanbouw

Rabobank kiest bewust voor de herontwikkeling van de bestaande bouw. “Er is veel maatschappelijke discussie over alle leegstand van kantoren. De bank vindt dat zij daar ook verantwoordelijkheid in moet nemen”, verduidelijkt De Jong.

Om te voldoen aan de eisen op het gebied van gebruik, duurzaamheid en representatie wordt het bestaande gebouw drastisch aangepakt. De Jong: “Het dak gaat er vanaf en dan krijgt het gebouw als het ware een stel oorwarmers opgezet. De nieuwe aanbouw komt als een ring om het oude casco heen.”

Deze ‘oorwarmers’ werken als thermische schil, verbeteren de energiehuishouding. En het oude gebouw wordt het hart van het nieuwe onderkomen. Door deze ombouw wordt het bruto vloeroppervlak van ongeveer 1.250m2 uitgebreid tot ongeveer2.900 m2.

Op de begane grond komt een plaza waar werknemers en klanten elkaar kunnen ontmoeten. Rondom de plaza komen de kantoren. Het uitgangspunt is dat de opzet en centrale ontsluiting voor indelingsvrijheid zorgen. De twee verdiepingen kunnen afzonderlijk verhuurd worden en afgesloten, zowel verticaal als horizontaal.

Duurzame maatregelen

Naast de meer toegepaste duurzame maatregelen zoals LED-verlichting, 3-dubbelglas, aanwezigheidsdetectie, daglichtschakelaars en een warmtepomp, worden er ook minder gangbare maatregelen toegepast.

Zonder voegen: “We willen graag corian gebruiken, een soort composiet, waar je platen van giet die zonder voegen verwerkt worden. Corian is niet nieuw men kent het van de keukenbladen en dergelijke, de toepassing als gevelmateriaal echter wel..”

Zonwering van gevlochten metaal: “Normaal is de zonwering van kunststofdoek. Wij willen het van gevlochten metaal maken, welke toegepast wordt als gevelmateriaal. Naast de esthetische waarde is het ook duurzamer omdat je er minder onderhoud aan hebt en het minder snel vervangen dient te worden.”

Vervoersplan: “Rabobank kijkt naar mogelijkheden om de vervoersbewegingen te minimaliseren en mensen te stimuleren elektrisch vervoer te gebruiken. De voorzieningen die daarvoor nodig zijn, zoals oplaadpunten, zullen in het gebouw mee worden genomen.”

Certificering

Daarnaast is het streven dat het nieuwe gebouw gecertificeerd wordt volgens de BREEAM-NL NL Nieuwbouw beoordelingsmethodiek . De Jong: “Wij ambiëren drie sterren, het Very Good certificaat waarbij we de realiteitszin voor ogen houden. Om dat te verkrijgen moeten we zowel qua gebouw, inrichting van het proces, als de locatie aan strenge eisen voldoen. BREEAM eisen liggen boven de vigerende wet- en regelgeving van de bouw, zoals het bouwbesluit.

Zo verwachten wij een EPC te halen die 15% onder de eis vanhet bouwbesluit ligt. En zullen we de ecologische waarde van de locatie verbeteren door het toepassen van de mitigerende maatregelen die door de ecoloog zijn aangegeven. Zo zal er gebruik gemaakt worden van gewapend gras in plaats van de traditionele bestrating.”

Integrale aanpak

“Bij deze integrale aanpak kijken we niet alleen naar zaken als energiezuinig, duurzaam materiaalgebruik, maar ook naar de locatie. De indeling van het kavel wordt bepaald door het parkeren, voor de parkeerplaatsen wordt gewapend gras gebruikt.” Daarnaast komt er een retentiebekken om het rioleringssysteem te ontlasten bij zware regenval.

“Zelf vind ik het belangrijkste  op het gebied van duurzaamheid dat het bestaande gebouw vrijwel in tact wordt gelaten. Het wordt gestript, daarna wordt het hele gebouw opgenomen in de nieuwbouw. Daardoor heb je minder afval en minder nieuw materiaal nodig. Het is een schoolvoorbeeld van hoe het moet. Er wordt echt veel te snel naar nieuwbouw gekeken terwijl er een enorme leegstand is.”

Start bouw: december 2012
Geplande ingebruikname: februari 2014
Bouwkosten: ongeveer € 5,2 miljoen

www.brinkgroep.nl