Gemeente Rotterdam – case (2) – 8 aanbevelingen voor een ESCo-contract

In april 2011 heeft de gemeente Rotterdam een contract gesloten om het beheer en onderhoud van negen gemeentelijke zwembaden voor tien jaar uit te besteden aan hoofdaannemer Strukton en Hellebrekers Technieken. Het contract geldt als het eerste ESCo-contract van Nederland. Project – en contractmanager Gert-Jan de Looze van de gemeente Rotterdam geeft een aantal aanbevelingen aan andere gebruikers.

Resultaten

In deel 1 van deze case is ingegaan op de inhoud van het ESCo-contract tussen de gemeente Rotterdam en hoofdaannemer Strukton. Met het prestatiecontract worden – naar verwachting – de volgende resultaten behaald:

 • Vermindering CO2-uitstoot
 • Energiebesparing van 34 procent omgerekend 4,7 miljoen euro (over tien jaar)
 • Besparing op de onderhoudsbegroting: 1,1 miljoen euro
 • Ontzorging van de gemeentelijke organisatie. Strukton is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer en het bijbehorende klachtenonderhoud
 • Vernieuwing van ‘zwakke’ componenten van de installaties
 • Comfortverhoging door onder meer een verbeterd binnenklimaat

De Looze: “De kracht van de ESCo-formule is de combinatie van energie en onderhoud. Het resultaat is dat je minder onderhoudskosten hebt”.

Mutaties

Het ESCo-contract heeft een looptijd van tien jaar. Van de negen zwembaden die in de ESCo-formule zitten, worden er nog vier zwembaden vroegtijdig gesloten. Drie zwembaden sluiten in 2015 en een zwembad sluit in 2017. De Looze licht toe: “Van twee zwembaden was bekend dat ze in 2015 zouden sluiten. We hadden het contract ondertekend en toen bleek dat ook twee andere zwembaden gingen sluiten. Voor deze vier zwembaden zijn er geen dure maatregelen uitgevoerd. Tussen de acht en tien procent van de maatregelen is bij deze zwembaden niet toegepast”.

Aanbevelingen

De gemeente Rotterdam is de eerste gemeente die ervaring opdoet met deze vorm van contracteren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Rotterdam inmiddels aangewezen als voorbeeldgemeente op het gebied van ESCo’s. Haar ervaringen dienen als voorbeeld voor de overige gemeenten. De Looze somt een aantal aanbevelingen op:

 1. Breng het besparingspotentieel per gebouw op het gebied van energie en onderhoud in beeld. De Looze: “Zodra de scope heel helder is, weet de aannemer wat hij moet leveren”.
 2. Weet zeker welk vastgoed je in de ESCo-formule stopt en weet zeker dat deze minstens zeven tot tien jaar in bezet blijft. De Looze: “Als een gebouw na twee jaar sluit, vordert een aannemer een investering van de overige acht jaar terug”.
 3. Verzamel en borg alle beschikbare gegevens van de gebouwen (energierekeningen, bouwtekeningen, installatie – en componentengegevens)
 4. Bepaal welke installatiecomponenten er in het contract worden meegenomen
 5. Bepaal het conditieniveau
 6. Betrek de gebruiker (in dit geval de bedrijfsleider van het zwembad) bij de aanbesteding, zodat je alle eisen goed formuleert
 7. Zet een periodiek overleg op tussen de bedrijfsleider, gemeentelijke coördinator en de aannemer op om klachten, wensen en de voortgang te bespreken
 8. Streef ernaar om samen de oplossingen nog verder te optimalieren. De ‘carrot’ is in dit geval dat gemeente en aannemer de ‘plus’ bovenop de gegarandeerde energiebesparing van 35 procent mogen verdelen.

Vervolgtraject

De gemeente Rotterdam is bezig met een aantal vervolgtrajecten. Als voorbeeldgemeente van de ESCo-formule worden er drie nieuwe projecten opgezet:

 • Schoolgebouwen
 • Gebouwen Roteb, het gemeentelijk onderdeel dat verantwoordelijk is voor de afvalverwerking.
 • Commercieel kantoorpand boven de 50.000 vierkante meter

De Looze: “Een ideale school is een school die al verouderd is en waar het budget al klaar ligt om te investeren. Dat budget kun je namelijk met een ESCo besparen”.

Lees ook deel 1 van de case ‘Maasstad pioniert met ESCo-model’.


Een antwoord op “Gemeente Rotterdam – case (2) – 8 aanbevelingen voor een ESCo-contract”