Opinie: Kantoren duurzaam renoveren als waardevaste investering? Natuurlijk!

Door Eelco Ouwerkerk (Kantoren manager bij Energiesprong | Platform31) – De markt raakt er langzaam van doordrongen dat het een loont om een kantoor te renoveren naar een groen label. De RGD eist het en er is aangetoond dat deze kantoren gemiddeld minder lang leegstaan en een hogere huurprijs opbrengen.

Energielabel C genoeg?

Wist u dat:

  • Groene panden 10 procent meer huuropbrengst hebben?
  • 73 procent van de kantoorgebruikers duurzaamheid belangrijk vindt?
  • Ruim de helft van de kantoorgebruikers wil verduurzamen zonder te verhuizen?
  • De verkoopprijs per m2 van een label A kantoorgebouw gemiddeld 30 procent hoger ligt dan van een gebouw met een D-label?
  • Werknemers van groene organisaties 16 procent productiever zijn?

Reden genoeg dus om te gaan verduurzamen. De vraag is alleen hoe ver je daar in moet gaan. Er zit nogal een verschil tussen een C label en het logisch eindpunt, een energieneutraal kantoor. Een C label haal je al snel door een aantal quick wins door te voeren in de installatie en de verlichting. Een verbouwing naar een energieneutraal kantoor behelst vaak meer, zoals een nieuwe gevel en kozijnen, een energie opwekkende installatie en andere apparatuur van de gebruiker.

Gebouwen bewegen, de winst van duurzame kantoorrenovatie

Het boek Gebouwen bewegen, de winst van duurzame kantoorrenovatie toont aan dat een energiesprong richting energieneutraal veel beter rendeert dan een stap naar een A-label. Kleinere stappen leiden niet tot uniek vastgoed terwijl een renovatie naar energieneutraal aan een nieuwe positioning van het kantoor bijdraagt. Je kunt het renovatieconcept geschikt maken voor het nieuwe werken, aansluitend bij het imago en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker of van het type bedrijvigheid dat je samen wilt brengen in een multi tennant kantoor.

Grote stappen snel thuis?

Voor renovaties geldt dat het niet de kleine stappen zijn die tellen, maar de grote. Dat is de meest kosteneffectieve manier. Het fundament zit in de schil, daar wordt het meeste energie verloren. Door de schil van een gebouw aan te passen pak je meteen het uiterlijk van het gebouw aan. Goed voor het energieverbruik, goed voor de verhuurbaarheid en goed voor de buurt waarin het pand staat. Deze investering is hoog maar gaat meer dan twintig jaar mee en levert direct meer rendement. Vervolgens zijn de installaties in het pand van belang voor de energiezuinigheid van het kantoor. Ook hier is er een dubbele winst. Duurzame installaties zijn vaak ook veel comfortabeler. Minder energiekosten en een tevredener gebruiker als gevolg. De energie die er nog wordt verbruikt kan vaak lokaal worden opgewekt. Deze installaties hebben nu al een aanvaardbaar financieel rendement, maar met de innovaties die elkaar in hoop tempo opvolgen, zijn daar nog volop kansen op lagere kosten.

Unieke duurzame kantoren komen het best uit de crisis

Een uniek kantoor, op een goede locatie, dat aansluit bij de specifieke wensen van de gebruiker heeft een sterkere aantrekkingskracht op zijn huurder en is daarom beter bestand tegen leegstand of dalende huurprijzen. Maar wat als je geen uniek kantoor hebt? De strategie die nu veel gevolgd wordt is stilzitten, hopen en wijzen naar de overheid. De huidige crisis raakt de utilitaire kantoren het hardst. Leegstand in deze haast identieke gebouwen is aan de hand of het gevaar dreigt. De enige echte differentiatie zit hem in het prijsniveau. En die prijs daalt in de huidige concurrentiestrijd in rap tempo.

Hoe telt je kantoor weer mee?

In het boek Gebouwen bewegen worden een viertal renovatiestrategieën uiteengezet waarmee je een kantoor opnieuw positioneert. Zeer duurzaam en zeer gebruikersgericht. Deze blijken tactisch handig om door de huidige crisis te komen en strategisch goed op weg naar een energieneutrale gebouwde omgeving. Deze strategieën zijn aan de hand van vier bestaande kantoren –op papier- architectonisch, technisch en financieel uitgewerkt en blijken rendabele investeringen. Hiermee biedt Gebouwen bewegen inspiratie en handvaten voor zowel huurders als beleggers. Huurders die op zoek zijn naar meer kwaliteit en comfort in een kantoor in plaats van alleen een lage prijs. En voor beleggers die een alternatief zoeken voor nog een volgende ronde van huurprijsverlagingen.

Kantoren vernieuwen naar energieneutraal

Initiatiefnemer Energiesprong vroeg de Transitieformule om Gebouwen bewegen te maken als onderdeel van een omvangrijk innovatieprogramma ‘Kantoren vernieuwen naar energieneutraal’. Zij gebruikten hun multidisciplinaire kijk en de huidige vraag van gebruikers om strategieën te formuleren die passen bij ambitieuze kantoorgebruikers om de huidige kantorenvoorraad opnieuw positioneren. Energiesprong hoopt gebruikers en eigenaren met Gebouwen bewegen te inspireren en uit te dagen om vandaag nog de dialoog met elkaar aan te gaan over hoe zij zich kunnen gaan rekenen tot de koplopers van de markt.

Eelco Ouwerkerk is Kantoren manager bij Energiesprong | Platform31.


2 Antwoorden op “Opinie: Kantoren duurzaam renoveren als waardevaste investering? Natuurlijk!”