Case – Corio: “Bij elke mutatie sluiten we een Greenlease af”

Het beursgenoteerde Corio is beheerder en exploitant van vele winkelcentra in Europa en Nederland. In Nederland draagt Corio met 1700 winkels verspreid over 39 winkelcentra een aardig vastgoedsteentje bij en heeft het een enorm energiebesparingspotentieel in handen. Platform Duurzame Huisvesting had een exclusief interview met Birgit Gerritse, hoofd Verhuur bij Corio Nederland. Ze vindt het belangrijk – zo wordt in het gesprek duidelijk – dat Corio een maatschappelijk verantwoorde partner is. Gerritse: “We zijn een belegger en het is voor ons van groot belang dat het vastgoed zijn waarde behoudt. Daarom willen we aantrekkelijke plekken creëren en verankerd zijn en blijven in het eigen verzorgingsgebied”.

1. Medio vorig jaar heeft Corio het Green Lease concept geïntroduceerd. Hoe staat het met de implementatie ervan in Nederland?
Gerritse: “We hebben eerst intern bepaald wat we onder ‘Green Lease’ verstaan. We gaan uit van een standaard huurcontract, dat begint met een considerans over duurzaam gebruik van het gehuurde. Er staan een aantal groene afspraken in. Zodra een huurder wil verbouwen, is de afspraak dat het energielabel niet verslechtert. Daarnaast stellen we, naast het contract, een huishoudelijk reglement op met daarin afspraken over onder meer afval, gebruik van de airco, schoonmaak, ongedierte etc. Onze centre– en facilitymanagers houden toezicht op het naleven van het reglement”.

2. Het energielabel mag niet verslechteren. Waarom de huurder niet verplichten een energielabelstap te maken bij een renovatie?
Gerritse: “We willen geen afspraken met huurders maken die belemmerend voor hen werken. Wel kunnen we de huurder vrijblijvend adviseren met een aantal verbeterscenario’s. Mochten energiezuinige maatregelen duurder uitvallen, dan kunnen we ook een deel van de meerkosten van de investering op ons nemen. Bijvoorbeeld door garant te staan voor de kosten over de jaren die overblijven als de doorlooptijd van het contract korter is dan de terugverdientijd”.

3. Hoe reageert de huurder op de Green Lease?
Gerritse: “De huurder reageert doorgaans positief omdat we door minder energie te verbruiken geld kunnen besparen. In de praktijk zijn tot nu toe alle huurders bereid een Green Lease af te sluiten. We weten van elke branche wat het gemiddelde energie – en watergebruik is en stemmen daar de afspraken op af. Voor de bestaande bouw is het lastiger een doelstelling te formuleren. We hebben 1700 bestaande huurcontracten en bij iedere mutatie sluiten we een Green Lease af”.

4. Corio wil zich graag profileren als een partij met een sterk MVO-profiel. Wat betekent MVO voor jullie?
Gerritse: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat je zuinig met je omgeving omgaat. Het is in ons belang dat een winkelcentrum op de lange termijn aantrekkelijk is en blijft. We kijken o.a. naar afvalscheiding, installaties in de openbare ruimte en we willen op een natuurlijk moment de bestaande verlichting met LED vervangen. We nemen ook onze sociale verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld door leegstaande winkelruimte aan te bieden voor gebruik door maatschappelijke organisaties zoals Terres des Hommes. Ook hebben we voor ieder winkelcentrum een commissie in het leven geroepen dat budget heeft om maatschappelijke projecten te organiseren”.

5. Wat voor maatregel is erg succesvol gebleken?
Gerritse: “Het monitoren van het energieverbruik via een energiemanagementsysteem is succesvol gebleken. Hierdoor hebben we de installaties beter ingeregeld, wat heeft geleid tot een forse besparing op de servicekosten. In 2011 is er maar liefst 1 miljoen euro bespaard ten opzichte van 2010 door deze nieuwe methodiek.”.

Profiel Corio

Het beursgenoteerde Corio heeft zeven miljard euro aan vastgoed in zes landen (Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Turkije) en behaalde in 2010 376 miljoen euro winst. Sinds 2008 heeft Corio besloten om MVO en duurzaamheid te integreren binnen het bedrijf. De ‘Green Lease’ is een van de instrumenten die het bedrijf gaat inzetten om haar CSR-targets te behalen. De CSR targets op het gebied van leasing zijn:
-Sharing of sustainability data at all centres
-Tenant engagement on regular basis including CSR topics
-Display of energy certificates at unit level