Case – Passief school BBS Nieuw Zuid: “Je komt in een cocon te werken”

In Den Bosch wordt eind dit jaar de Brede Bossche School Nieuw Zuid (BBS NieuwZuid) opgeleverd. Het is het eerste project van Brabantwonen met het Passiefbouw-concept in combinatie met het concept Frisse School. Het wordt een brede school, met o.a. een basisschool, bibliotheek, kinderopvang, computerhuis, buurthuis etc. Een interview met wijkontwikkelaar Örjan Game. “Dit project is voor ons een mooi leertraject met passiefbouw dat we misschien vaker toe willen gaan passen”.

Waarom is er gekozen voor Passiefbouw als concept?

Game: “Ten eerste past het bij onze duurzaamheidsambitie om met duurzame bouwconcepten te werken. Passiefbouw heeft ook de persoonlijke interesse van het betrokken projectteam. Daarnaast zijn  de explosief stijgende energiekosten in de komende jaren en gedurende de exploitatieperiode ook een belangrijke reden. We investeren dus ook in de toekomst. Doordat het een nieuwbouwproject is, was passiefbouw ook een logische keuze. Het ontwerp ervan is goed gegaan. Het is dan zaak dat we het ook passief gaan bouwen om het certificaat te kunnen ontvangen”. Die bevestiging hebben we vorige maand ontvangen.

Hoe gaat de bouw tot nu toe?
Game: “De schil van het gebouw is zo goed als klaar,  de afbouw aan de binnenzijde is in volle gang zodat we aan het eind van dit jaar het gebouw als technisch kunnen opleveren. Doordat er verschillende gebruikers in het gebouw zitten, zullen ze op verschillende tijden verhuizen naar het nieuwe gebouw. De basisschool zal naar verwachting tijdens de voorjaarsvakantie verhuizen, daarna wordt het nieuwe gebouw in gebruik genomen”.

Hoe zit het met het binnenklimaat en passiefbouw?
Game: “Het binnenklimaat was ook een uitdaging, omdat je te maken hebt met een gesloten gebouw. Om het binnenklimaat optimaal te regelen hebben we een aantal grote installaties geplaatst waarbij we gebruik maken van warmteterugwin in combinatie met CO2 gestuurd ventileren. Deze zorgen ervoor dat het CO2-gehalte automatisch optimaal blijft. We passen hiervoor het Frisse Scholen concept toe. Door de isolatie en binnenklimaat op elkaar af te stemmen, blijven de gebruikers fris en alert. Het was best een uitdaging, omdat we te maken hebben met veel verschillende gebruikers. Van baby’s van enkele maanden tot kinderen, jongeren en volwassenen, elk met een andere behoefte en beleving”.

Verzorgen jullie zelf het beheer en onderhoud?
Game: “We zijn van plan om met de installateur een contract af te sluiten zodat deze verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud van de installaties. We verwachten 2013 nog nodig te hebben om de installaties te finetunen”.

Wat zijn de totale investeringen?
Game: “De totale investering van Brabantwonen is ongeveer 8.6 miljoen euro. Bij dit project zit een groot verschil tussen de investering en de huuropbrengsten waardoor we een onrendabele top van zeshonderd duizend euro hebben geaccepteerd”.

Deze onrendabele top was het wel waard?
Game: “Het is echt een bijzonder gebouw. Qua uitstraling past het bij onze duurzaamheidsambities. Het is ook een leerervaring voor ons om met deze technieken aan de slag te gaan. In de toekomst willen we niet afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. We evalueren straks de toepassing van beide concepten om te kijken of we dit in de toekomst vaker gaan toepassen”.

Wat zijn de leerpunten/ voordelen van dit project geweest?
Game: “Het is belangrijk om al in de voorfase bewustwording te creëren bij de gebruikers van de gebouwen. En ze te laten realiseren dat ze een lagere energierekening krijgen wanneer ze het gebouw op de juiste manier benutten. De kinderen worden daardoor ook meer bewust van energie. We hebben daarnaast een groen gedeelte met een ecologische speelleertuin en zo kunnen ze kennismaken met de natuur. Voor ons is het leerzaam geweest om de gestelde ambities waar te maken. De volgende keer kunnen we door deze ervaring ook de kosten betaalbaarder houden”.

Wat voor aanbevelingen heeft u aan andere opdrachtgevers?
Game: “Maak ten eerste goede afspraken met alle gebruikers. Maak ze duidelijk dat je te maken hebt met een bijzonder gebouw. Het is een hightech gebouw waar je op een andere manier gebruik van maakt. Je komt eigenlijk in een plastic zak te werken, daar kun je geen gaatje in maken. Je komt in een gecontroleerd klimaat te werken. Daarom is het belangrijk om al vroeg met de voorlichting te beginnen aan de gebruikers en aan de eigen organisatie”.

Betrokken partijen
Ontwikkelaar en realisatie: Brabantwonen
Initiatiefnemer en hoofdhuurder: Gemeente ’s-Hertogenbosch
Aannemer: Bouwbedrijf Gebr. Van Stiphout
Architect: Architectenbureau Compen
Constructeur: Goudstikker – de Vries
Advies: Viac installatieadvies

Partners
Stichting Leijestroom
Kanteel Kinderopvang
Welzijnsonderneming Divers

Techniek
Luchtdoorlatendheid school: 0,13 h-1 (uitkomst ‘blowerdoortest’)
BVO: 3.920 m2