Verplichte certificering voor bodemenergie in de maak

Per 1 juli 2013 is certificering van bodemenergiesystemen verplicht. Dit blijkt uit een officiële bekendmaking van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in de Staatscourant.

Certificering

warmtekoudeOnderdeel van het wijzigingsbesluit voor bodemenergiesystemen is een verplichte certificering voor bepaalde werkzaamheden aan het bovengrondse deel (de energiecentrale) en het ondergrondse deel van open en gesloten bodemenergiesysteem. Deze verplichte certificering zal ook van toepassing worden op een warmtepompsysteem in een woning met een gesloten bodemwarmtewisselaar.

Robuust en betrouwbaar

Doel van de erkenningsplicht is waarborgen dat bodemenergiesystemen robuust en betrouwbaar zijn en daadwerkelijk energiebesparing opleveren. Na invoering van de erkenningsplicht geldt een overgangsperiode van 1 jaar, dus in principe mogen alleen gecertificeerde bedrijven ná 1 juli 2014 werkzaamheden uitvoeren aan bodemenergiesystemen.

KBI en SIKB

De stichtingen KBI (met de BRL 6000-21 “Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen”) en SIKB (BRL 11000 – voor het ondergrondse deel) bereiden zich voor om de certificering te realiseren. In beide BRL-en staan o.a. ook de gestelde eisen aan de vakbekwaamheid en deze is aantoonbaar door te slagen voor de voorgeschreven Cito-examens.

Bodemenergie

Bodemenergie is een duurzame techniek, die al sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw steeds meer wordt toegepast. Naast de hoge energieprijs wordt de groei mede versterkt, omdat de overheid steeds strengere eisen stelt aan de energiehuishouding van gebouwen.

Officiële bekendmaking

Lees hier de officiële bekendmaking uit de Staatscourant.

Publicatie AgentschapNL

In dit verband is deze publicatie van AgentschapNL interessant. Lees of download de publicatie hieronder.

Bron: KBI
Bron foto: AgentschapNL


3 Antwoorden op “Verplichte certificering voor bodemenergie in de maak”