Column: Rekbaar vastgoed

Door Gerben van Dijk – Laatst kreeg ik een boekje onder ogen met als titel ‘De kunst van rekbaar vastgoed’. Ik moest er aan denken toen ik las over het initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en andere partijen om gebouwen een tweede of zelfs een derde leven te geven. De bedoeling is om een breed gedragen methode te ontwikkelen met criteria waaraan een gebouw moet voldoen om in een levenscyclus ander gebruik mogelijk te maken.

Commercieel vastgoed en fraude

Gerben-van-DijkVrijwel tegelijk verscheen het rapport ‘Georganiseerde criminaliteit in Nederland’. Belangrijke conclusie uit dit rapport is dat de onderwereld dankbaar gebruik maakt van kennis en expertise van de bovenwereld. De onderzoekers noemen het commercieel vastgoed ‘relatief kwetsbaar voor fraude vanwege het ontbreken van gespecialiseerd toezicht, een ondoorzichtige prijsvorming en een cultuur die omschreven zou kunnen worden als ‘ons kent ons’ en ‘voor wat hoort wat’’. Het schetst het beeld van een sector die vatbaar is voor duistere praktijken en het met regels niet zo nauw neemt.

SNS Property Finance

Waar dat toe kan leiden hebben we gezien bij SNS Property Finance. Daarom doet De Nederlandse Bank een groot onderzoek naar de risico’s van commercieel vastgoed. De touwtjes worden aangetrokken en het moet over zijn met de rekkelijkheid. De rekkelijkheid van toen heeft ons inflexibel vastgoed opgeleverd dat nu in grote getale op de markt komt, niet meer te verhuren is en ook niet zomaar een andere bestemming kan krijgen. Vastgoed zonder rek, misschien alleen nog goed voor de sloop. Met elkaar betalen we de prijs. Niet alleen door het redden van een bank, maar ook via de vervuiling van Nederland met leegstaand vastgoed.

Rekbaar vastgoed?

Even terug naar het boekje ’De kunst van rekbaar vastgoed’. Dat dateert al uit 2006. En de vraagstelling sluit vrijwel naadloos aan op de opgave die het initiatief zich stelt. ‘We bouwen in tijden van verandering. Maar vastgoed is uitgesproken statisch. Dat wringt. Is het niet mogelijk om gebouwen te maken die functieveranderingen kunnen opvangen? Flexibel bouwen lijkt een toverformule, maar wat houdt dat nu precies in?’

Nieuwe rek nodig

Een toverformule is er niet, maar met de juiste uitgangspunten komen we misschien wel een eind. Bij de criteria voor financiering zou de rekbaarheid van het te bouwen gebouw een rol moeten spelen. Want heb je aan een business case waarin je een gebouw afschrijft over 50 jaar, terwijl je eigenlijk al weet dat je waarschijnlijk de huidige functie over 10 of 20 jaar niet meer nodig hebt? En wat moet je met een ontwerp dat je alleen voor heel veel geld een andere functie kan geven?

De tijd van rekkelijk lijkt voorbij. Het gaat nu om rekbaar vastgoed. Volgens mij is er kennis en kunde genoeg om bestaand vastgoed nieuwe rek te geven en om rekbaar vastgoed te bouwen. Voorbeelden genoeg. Kijk maar eens hier.

Gerben van Dijk is procesmanager bij Vernieuwing Bouw.

Op woensdag 17 april ’s middags praat Vernieuwing Bouw over bestaand vastgoed. Hoe kan je de rek die er in zit optimaal benutten voor waarde creatie. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.