Lees hier waarom je energieneutraal moet ontwikkelen

Onlangs werd bekend dat in 2020 alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal moet worden. Het Rijk heeft daarvoor de term ‘BENG’ bedacht. Er zijn verschillende voordelen aan energieneutraal bouwen, die AgentschapNL op een rijtje heeft gezet.

Vijf voordelen energieneutraal bouwen

cbwmitexWaarom zou je energieneutraal bouwen? In het Infoblad ‘Energieneutrale scholen en kantoren’ geeft AgentschapNL vijf voordelen van een energieneutraal kantoor of energieneutrale school:

 1. Lage energiekosten. Energieneutrale gebouwen hebben zeer lage energiekosten. Of de totale exploitatielasten (inclusief energie, rente en onderhoud) ook lager zijn, hangt niet alleen af van de te nemen maatregelen en de afschrijvingstermijn, maar ook van de financieringsconstructie.
 2. Hoog comfort. Het hoge comfort in energieneutrale gebouwen wordt bereikt door o.a. goede warmte-isolatie, kierdichting, zonwering en op de gebruiker afgestemde installaties voor verwarming, (passieve) koeling, ventilatie en verlichting. Het hoge comfort levert een goed ‘werkklimaat’ dat zorgt voor goede leer-/werkprestaties en een relatief laag ziekteverzuim zowel op scholen als kantoren. Uit onderzoek blijkt dat energiezuinige gebouwen een goed (‘gezond’) binnenmilieu kùnnen hebben.
 3. Waardevast. Een energieneutraal gebouw behoudt langer zijn waarde. Voor kantoren betekent dit een hogere beleggingswaarde. Dat is de constatering van de beleggers in onder andere het project GouweZone. Uit onderzoek blijkt dat
  duurzame kantoren nu al een relatief hoge (huur)opbrengst hebben. In de huidige kantorenmarkt is energieneutraal bouwen daarom eigenlijk al een must.
 4. Loopt vooruit op Europese regelgeving. Een energieneutraal gebouw loopt vooruit op de
  toekomstige energie-eisen uit de Europese Richtlijn 2010/31/EU. Deze richtlijn zegt dat vanaf 31 december 2020 alle
  nieuwbouw tenminste ‘bijna energieneutraal’ (‘nearly zero energy buildings’) moet zijn. Overheidsgebouwen moeten dat vanaf 31 december 2018 zijn. Het Bouwbesluit volgt de Europese richtlijn. De partners van het Lente-akkoord hebben afgesproken dat vanaf 2015 het commercieel vastgoed 50 procent energiezuiniger zal zijn dan volgens de bouweisen van 2007. Voor kantoorgebouwen bedroeg de EPC toen 1,3. In 2009 is deze aangescherpt naar 1,1.
 5. Imagoversterkend. Een energieneutraal gebouw is gunstig voor het imago van een bedrijf of school;zo’n gebouw geeft ‘het goede voorbeeld’ en kan uitdragen waar een bedrijf of school voor staat in relatie tot duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor bedrijven die aan de bouw gerelateerd zijn, kan een duurzaam kantoor als voorbeeldproject dienen.

Definitie energieneutraal bouwen

Wat is energieneutraal bouwen? In het Infoblad ‘Energieneutraal bouwen, definitie en ambitie’ wordt verwezen naar een studie van Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving. Daarin staat de volgende definitie van energieneutraal: ‘Een project is energieneutraal als er op jaarbasis geen netto import van fossiele of nucleaire brandstof van buiten de systeemgrens nodig is om het gebouw op te richten, te gebruiken en af te breken. Dit betekent dat het energiegebruik binnen de projectgrens gelijk is aan de hoeveelheid duurzame energie die binnen de projectgrens wordt opgewekt of die op basis van externe maatregelen aan het project mag worden toegerekend. Het energieverbruik dat voortkomt uit de oprichting en sloop van het gebouw zullen naar een jaarlijkse bijdrage worden verrekend op basis van de verwachte levensduur van het gebouw.

Download

Lees of download hier het Infoblad ‘Energieneutrale scholen en kantoren’.

Bron: Energievastgoed
Foto: het bijna energieneutrale gebouw van CBW Mitex in Zeist