Duurzaamheid verlaagt servicekosten

OSCAR-benchmark voor servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen 2013 laat zien dat door slimmer en efficiënter beheer de gemiddelde servicekosten van een gebouw dalen.

joneslanglasalle-e1317654783138-1

OSCAR

In de Office Service Charge Analysis Report (OSCAR)-benchmark van Jones Lang LaSalle worden veertien servicekostencomponenten onderzocht. De benchmark bestaat uit driehonderdzesenvijftig objecten en tweeëneenhalf miljoen vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak. Dat is zo’n vijf procent van de totale Nederlandse kantorenvastgoedmarkt. Het aandeel verwarming en elektra vertegenwoordigt net als vorig jaar zevenenveertig procent van de totale servicekosten. In de benchmark is ook gekeken hoe gebouwkenmerken, zoals hoogte, bouwjaar, gebouwgrootte, single- of multi-tenant en energielabel, de servicekosten beïnvloeden. De gegevens zijn aangeleverd door diverse partijen waaronder CBRE Global Investors NLBouwfonds REIM, vastgoedmanagers GrontmijMVGM en WPM Groep.

Inzichten

Uit het onderzoek zijn belangrijke inzichten te distilleren. Zo blijken de gemiddelde servicekosten te zijn gedaald met 2,1 procent ten opzichte van 2010 naar 32,76 euro per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak per jaar. Deze daling is toe te schrijven aan slimmer en efficiënter beheer door bijvoorbeeld aanpassing van het serviceniveau in gebouwen. Ook blijkt dat gebouwen met een energielabel van een hoge categorie lagere verwarmingskosten hebben dan gebouwen van een lagere categorie. Dat is in tegenstelling met de resultaten van de 2012-benchmark. Maar het elektraverbruik van kantoorgebouwen met een A- tot en met C-label ligt nog niet heel veel lager dan dat van kantoorgebouwen met een D- tot en met G-label. Dit toont volgens Jones Lang LaSalle aan dat meer aandacht voor kostenbesparing en efficiency voor stabilisering van de servicekosten heeft gezorgd, maar dat op elektraverbruik nog veel kan worden bespaard.

Terugdringen energiekosten

Als het gaat om servicekosten is de grootste winst te behalen door het terugdringen van de energiekosten. Daarnaast loont het om servicecomponenten beter af te stemmen op wensen van gebruikers, bijvoorbeeld door middel van greenlease-contracten. Het onderzoek noemt drie voorbeelden van gebouwen waarbij de eigenaar aan de slag is gegaan met het verbeteren van het energielabel. In alledrie de gevallen leverde dit aanzienlijke besparingen op. Maatregelen die werden genomen waren onder andere de aanleg van een warmte- koudeopslag, installeren van een warmte terugwin-installatie en vervanging van verlichting door in plaats van continu ingeschakelde TL-verlichting bijvoorbeeld aanwezigheidsdetectie en ingebouwde daglichtcompensatie te plaatsen. Het resultaat is een daling van het elektriciteitsverbruik met vijftien procent.

OSCAR-benchmark 2012

Uit OSCAR-benchmark 2012 bleek dat duurzame gebouwen gemiddeld meer energie verbruiken dan niet-duurzame gebouwen. Het hogere energieverbruik van duurzame kantoren was te verklaren door een intensiever en niet-duurzaam gebruik van deze kantoren.

Lees hier de berichten van het Platform Duurzame Huisvesting over de OSCAR-benchmark 2012:

Klanten vinden energiebesparingen belangrijker dan energielabel

Potentie energiezuinige gebouwen wordt onvoldoende benut

Bron: Jones Lang LaSalle