Opinie: Hergebruik als verdienmodel

Door Michel Baars – De overgang van lineair naar circulair denken is misschien wel een van de meest interessante ontwikkelingen binnen de gebouwde omgeving. Want wat gebeurt er als gebouwen niet alleen grondstoffen gebruiken, maar ze ook opleveren? De bestaande gebouwenvoorraad brengt zo geld op. En dat biedt verschillende betrokkenen in de keten nieuwe verdienmodellen.

Gebouwen als grondstofleverancier

skylineDe afgelopen jaren verschoof het overschot in de gebouwde omgeving van vraag naar aanbod. Het gevolg: leegstand en gebouwen die geld kosten in plaats van op te leveren. Slimme vastgoedeigenaren weten dit om te zetten in een kans. Zij benutten hun gebouwen door aan te sluiten bij de wensen van de omgeving en de economische ontwikkelingen. Bij renovatie en transformatie maken zij het interieur, de installaties en de buitenste schil zo dat we de grondstoffen na de gebruiksduur opnieuw kunnen toepassen. Bestaande gebouwen zijn dan niet alleen gemakkelijk aan te passen in de toekomst, ze leveren ook de nodige schaarse grondstoffen – en dus geld – op.

Wat levert het nú op?

Hoogwaardig hergebruik is geen kwestie van enkel een betere toekomstwaarde. Juist ook nu liggen er kansen in het vastgoed dat we renoveren, transformeren of zelfs slopen. Hoewel dit vastgoed nog niet ontworpen is met de gedachte zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen op te brengen, is een groot deel van het toegepaste bouwmateriaal nu al geschikt voor hoogwaardig hergebruik. Om te bepalen wat de mogelijkheden zijn, is uiteraard wel een goede inventarisatie van de aanwezige grondstoffen nodig. Samenwerken speelt hierin een cruciale rol.

De eerste stappen zijn gezet

Een aantal voorlopers werken al op deze manier. Neem Rotterdam Cirkelstad. Een project waar verschillende ketenpartijen de principes van circulair denken al toepassen. Producenten, ingenieurs, uitvoerders en een woningcorporatie werken in concrete sloop- en renovatieprojecten samen om zoveel mogelijk de kringloop te sluiten. Vaak kan dat kostenneutraal en soms levert dit zelfs al geld op. En dat zonder stagnatie van het proces.

Zelf aan de slag?

Wie graag meer hoort over de kansen van hoogwaardig hergebruik is van harte welkom op het Bouwcampus Duurzaamheidscongres 2013. De masterclass Hoogwaardig Hergebruik van grondstoffen is een uitgelezen kans om kennis te delen over dit onderwerp. Van duurzaam slopen en renoveren tot het sluiten van kringlopen en hoogwaardig ontwerpen. En met een praktische insteek. Zie ik u dan?

Video Rotterdam Cirkelstad

Michel Baars is bedrijfsdirecteur en adviseur bij ingenieurs – en adviesbureau Search. Hij is eindverantwoordelijk voor de conceptontwikkeling, advisering en realisatie van duurzame (her)ontwikkeling en bouw-, sloop- en renovatieprojecten. Op het Bouwcampus Duurzaamheidscongres 2013 verzorgt hij één van de masterclasses.

Bron: SBR
Foto: Rotterdam Cirkelstad


Een antwoord op “Opinie: Hergebruik als verdienmodel”