Whitepaper: Energiebesparing organiseren met ESCo’s

AgentschapNL heeft een aantal visies van experts en 11 praktijkvoorbeelden over Energy Service Compagnies (ESCo’s) gepubliceerd in een nieuwe whitepaper. De uitkomsten van het lezersonderzoek van het eerste whitepaper waren helder; het paper is opmerkelijk goed gelezen en zeer gewaardeerd. Maar ook bleek de behoefte aan nadere informatie breed, met een opmerkelijke voorkeur voor informatie op schrift. Op bladzijde 13 leest u meer over de resultaten van het lezersonderzoek.

ESCO’s in Nederland

minfin-e1328176313878Met dit tweede whitepaper speelt Agentschap NL in op de gesignaleerde behoeften. In de eerste vijf artikelen beschrijven deskundigen vanuit hun specifieke invalshoek de positionering en kansen van ESCo’s in Nederland. Hun inzichten kunnen u helpen om uw eigen visie en praktische mogelijkheden vorm te geven. In het tweede deel komt het paper tegemoet aan de behoefte aan meer praktijkvoorbeelden. De elf voorbeelden tonen een breed pallet met verschillende gebouwsoorten en uiteenlopende ESCo-varianten.
Tot slot geeft dit paper een groot aantal e-mailadressen van betrokken personen en organisaties. Zij timmeren graag aan de weg om van ESCo’s een succesvolle aanpak te maken voor het verduurzamen van de gebouwvoorraad.

Download

Download de whitepaper bij Facilitair Management Magazine.

Bron: AgentschapNL
Foto: Ministerie van Financien