VGM NL voor ‘groene agenda’ Bouwend Nederland

Brancheorganisatie VGM NL ondersteunt ‘groene agenda’ van Bouwend Nederland. Jac Bressers, voorzitter van de VGM NL: “Investeren alleen in duurzaamheid is niet voldoende, een duurzame exploitatie is minstens zo belangrijk. Alleen als we die twee aspecten nadrukkelijk met elkaar verbinden, is duurzaam denken en handelen effectief”.

Lobby

vgmBressers reageert hiermee op de eerdere uitspraken van de nieuwe voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen. Verhagen gaf daarin onder meer aan dat hij bij de gemeenten wil gaan lobbyen om de grondprijs voor woningen drastisch te verlagen. Ook is Verhagen er voorstander van dat de Nederlandse pensioenfondsen daadwerkelijk gaan investeren in met name infrastructuur in het eigen land: “Ze beleggen overal in infrastructuur. In Amerika, in Rusland …. Maar niet in Nederland”.

Groene energie

Het derde thema op de agenda van Verhagen is de subsidiering van groene energie. Daarvoor is op dit moment vanuit overheidswege bijna vier miljard euro beschikbaar. Verhagen wil een omslag in de aanwending van deze subsidies. “Deze gaan nu grotendeels naar windmolens en zonnepanelen. En niet naar manieren om energie te besparen”.

Vastgoedexploitatie

VGM NL voorzitter Bressers wijst erop dat duurzame exploitatie van vastgoed een van de kernpunten van het beleid van de belangenorganisatie en de leden is. Bressers: “Samen met de eindgebruikers en de eigenaren van het vastgoed  werken we aan Greenleases en een menukaart Greenlease. Servicekosten worden samen met andere brancheorganisaties gebenchmarkt en we willen een kenniscentrum met Tias Nimbas opzetten, waar de effecten van verduurzaming van exploitatie inzichtelijk gemaakt worden. Wat we in de markt tegenkomen, zeker nu de prijzen en rendementen van vastgoed dalen en de leegstand toeneemt, is de moeizame financiering van het verduurzamen van het vastgoed en de exploitatie daarvan. Als Verhagen als voorzitter van Bouwend Nederland de sector daarmee verder kan helpen, is dat zonder meer een winst, die zichzelf ook terugbetaalt”.

Bron: persbericht VGM NL