“Brandrisico groter bij duurzame isolatie”

Er is onderzoek nodig naar het gebruik van brandbare isolatiematerialen in gevels. Dat stelt brandveiligheidsexpert ir. Luc Schaap van adviesbureau LBP|SIGHT. Volgens het adviesbureau is duurzame isolatie brandbaarder dan traditionele isolatiematerialen. Ook zou er nauwelijks iets bekend over het brandgedrag van deze materialen bij gebruik in gevels.

(Bijna) energieneutraal

20121012_vuurOnlangs introduceerde de Rijksoverheid de term ‘BENG’ voor ‘bijna energieneutrale gebouwen’. Vanaf 2020 moet, conform de Europese richtlijn EPBD, alle nieuwbouw bijna energieneutraal zijn. Bijna energieneutraal betekent een energieprestatiecoëfficiënt van bijna 0. Overheidsgebouwen moeten eerder, vanaf 31 december 2018, aan de Europese eis voldoen. Lees hier 5 redenen waarom je energieneutraal zou moeten ontwikkelen.

Brandrisico

Volgens LBP|SIGHT kunnen deze ambitieuze doelstellingen alleen behaald worden door bestaande en nieuwe gebouwen zéér goed te isoleren, veel beter dan nu het geval is. Traditionele oplossingen in gevels, met glas- en steenwol, zijn daarvoor onvoldoende. En dus wordt er steeds vaker gekozen voor een alternatief, namelijk hoogwaardige kunststofisolatieschuimen. Brandgevaarspecialist Schaap zegt daarover: “Zelfs met dunne platen kunststofschuim zijn eenvoudig hoge isolatiewaarden te halen. Maar in tegenstelling tot glas- en steenwol zijn hoogwaardige kunststofplaten vaak wél brandbaar. Isolatie in de gevel staat voor de benodigde ventilatie in verbinding met de buitenlucht. Als er brand uitbreekt, is die niet of nauwelijks te blussen en kan het vuur zich over de hele gevel uitbreiden.”

Regelgeving

De regelgeving kijkt vooral naar zichtbare gevelmaterialen en niet naar wat zich in de spouw bevindt. Dat was nooit zo’n probleem, maar met brandbaar isolatiemateriaal kan het dat wel worden, aldus Schaap: “In Nederland zijn al gevaarlijke situaties gesignaleerd. Dankzij tijdig ingrijpen, vóór of zelfs nog tijdens de bouw, hebben die gelukkig nog niet tot problemen geleid.”

Risico

Aangezien het aantal gebouwen met kunststofisolatie de komende jaren sterk zal toenemen, neemt ook de kans op gevaarlijke situaties toe. Schaap: “Strengere regels op het gebied van energiebesparing leiden onherroepelijk tot andere technische keuzes en gebruik van andere materialen. Dat is een goede ontwikkeling. Maar dan is het wel nodig om er goed onderzoek naar te doen, zéker met het oog op de brandveiligheid.”

Bron: LBP|SIGHT / publicatie LBP|SIGHT in Cobouw
Foto: Cobouw