Fiscale beleggingsinstelling uitgesloten van duurzame stimulering

Op het online netwerk Nederland Krijgt Nieuwe Energie kunnen knelpunten voor de energietransitie ingediend worden. Een voorbeeld van een knelpunt is dat fiscale beleggingsinstellingen (fbi)’s uitgesloten zijn van fiscale stimuli voor duurzame investeringen. Een ander knelpunt is dat bij fbi’s (en beleggers als pensioenfondsen) door verlaging van de winstbelastingdruk geen prikkel om te investeren uitgaat.

Wat is een fiscale beleggingsinstelling (fbi)?

geld1-e13222365422071De Belastingdienst omschrijft een fbi als volgt: het is een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap of een fonds voor gemene rekening, met de volgende eigenschappen:

  • Het doel en de feitelijke werkzaamheden bestaan uit het beleggen van vermogen.
  • De instelling voldoet aan een aantal voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat de winst binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Voordelen van een fbi

De voordelen van een fbi is dat het geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Wel heeft zij een zogenaamde ‘doorstootverplichting’. Dat houdt in dat het netto rendement (d.w.z. de huuropbrengsten minus kosten) als dividend moeten worden uitgekeerd, waarover dividendbelasting betaald moet worden.

Verduurzamen vastgoed

Dat fbi’s niet in aanmerking komen voor fiscale stimuli voor duurzame investering, is problematisch voor de vastgoedsector. Bij het verduurzamen van (bestaand) vastgoed is juist een samenhang van het geheel van belang om tot effectieve stimulering te komen, aldus

Stemmen

Je kunt op de website van Nederland Krijgt Nieuwe Energie op dit knelpunt ‘stemmen’ zodat het hoger eindigt in het lijstje met knelpunten bij de energietransitie.

Nederland Krijgt Nieuwe Energie

Nederland Krijgt Nieuwe Energie is een initiatief van de Nationale Postcode Loterij, Stichting Doen, Stichting het Groene Woudt, NLIngenieurs en UNETO-VNI. Naar eigen zeggen wil dit online netwerk ‘burgers, ondernemers, professionals en studenten uit de ‘energieke samenleving’ in al haar sectorale, regionale en thematische verscheidenheid betrekken bij het beleidsproces rondom de transitie naar een duurzame, betaalbare en betrouwbare energiehuishouding. Zij kunnen daartoe op alle mogelijke deelgebieden knelpunten in die transitie agenderen, kansen aandragen om deze knelpunten op te lossen en concrete acties voorstellen om deze kansen te verzilveren’.

Promofilmpje

Bekijk hier een promofilmpje van een symbolisch ‘online versnellersnetwerk’, met o.a. testimonials van René Leegte (VVD), Stientje van Veldhoven (D66), Marga Hoek (De Groene Zaak), Teun Bokhoven (De Koepel, TKI EnerGO), André Jurjus (Energie Nederland) en Lex Hoogduin van Holland Financial Centre.

Bron: Nederland Krijgt Nieuwe Energie