INTERVIEW – Gemeentehuis Cranendonck gerenoveerd voor 4,7 miljoen euro

Het gemeentehuis van de Brabantse gemeente Cranendonck (ruim 20.000 inwoners) wordt grondig gerenoveerd. Ruim 7 ton wordt uitgetrokken voor duurzame maatregelen, waaronder een warmte – en koudeopslaginstallatie en dakpannen met geïntegreerde zonnecellen. De investering in duurzaamheid moet de gemeente over een periode van 40 jaar 1,8 miljoen euro gaan opleveren. Lees hier het interview met Joep Lafarre, de externe projectleider die dit project in goede banen leidt.

Renovatie vs. nieuwbouw

budelgemeentehuisLafarre noemt een aantal redenen waarom het gemeentehuis wordt gerenoveerd: “De gemeenten Budel en Maarheeze zijn samengevoegd tot de gemeente Cranendonck. De nieuwe gemeente is gehuisvest in het voormalige gemeentehuis van Budel. Dit gebouw is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de moderne eisen. In 2011 is besloten dit gebouw te slopen en nieuwbouw neer te zetten. Vanuit de inwoners en de politiek ontstond weerstand tegen dit plan. Eind 2012 is het gemeentebestuur teruggekomen op het nieuwbouwplan en heeft besloten om te gaan renoveren. Het gebouw is ontworpen door architect Jan de Jonge, in de stijl van de Bossche School en die ontwerpelementen gaan we in stand houden. Daarnaast wilden we verduurzamen, dat is een apart besluitvormingstraject geweest”.

Het Nieuwe Werken

Lafarre vertelt wat de impact van de renovatie is op de organisatie. Lafarre: “De gemeentelijke organisatie, 125 man in totaal, is nu tijdelijk gehuisvest op een andere locatie. We zijn in relatief korte tijd verhuisd. Op deze tijdelijke locatie zijn we nu aan het oefenen met Het Nieuwe Werken (flexfactor 0,9). In het gerenoveerde kantoor gaan we werken met een flexfactor van 0,7. Het Nieuwe Werken was even wennen, maar de eerste ervaringen zijn positief”.

Budget

Het besluit om te gaan renoveren heeft financiële gevolgen. Voor de nieuwbouw was een bedrag van ruim 6,5 miljoen euro gereserveerd. Het bestuur wilde de renovatie laten plaatsvinden binnen het krediet voor nieuwbouw. De renovatie mocht niet meer kosten dan het beschikbaar gestelde krediet. Doordat de exploitatiekosten voor een gerenoveerd gebouw hoger liggen dan nieuwbouw, werd het krediet verlaagd naar ruim 4,7 miljoen euro. De exploitatiebegroting is verhoogd met 93.000 euro per jaar. Volgens Lafarre kom je daardoor uit op hetzelfde financieel plaatje, gerekend met een ‘total cost of ownership’ over een periode van 40 jaar. Voor duurzame maatregelen is ruim zeven ton ingeruimd. Lafarre verwacht dat, gerekend over een exploitatieperiode van 40 jaar, dat deze maatregelen netto 1,8 miljoen euro gaan opleveren.

Duurzame maatregelen

Cranendonck gaat de volgende duurzame maatregelen treffen:

  • Extra isolatie door middel van EPS korrels. Lafarre: “Dit is de meeste rendabele maatregel en is het snelst terugverdiend. Het huidige pand is niet geïsoleerd en heeft in zijn ontwerp nog een spouwmuur van 15 centimeter. Dat biedt kansen om extra te isoleren”.
  • Warmte – en koudeopslag in combinatie met klimaatplafonds. Lafarre: “We kiezen hiervoor om het binnenklimaat te verbeteren. We weten dat we 2 tot 3 jaar nodig hebben om deze installatie optimaal in te regelen.
  • Hergebruik van regenwater voor de toiletten.
  • Hoogfrequente tl5 verlichting. Lafarre: “We vonden de terugverdientijd nu nog te lang. Misschien dat we over enkele jaren wel LED gaan toepassen”.
  • Het atrium met een glazen dak wordt bedekt met zonnecellen.
  • Innovatief is dat het gebouw wordt belegd met dakpannen met geïntegreerde zonnecellen. Lafarre: “Dat idee is afkomstig van de architect en we hebben daarvoor gekozen vanwege de uitstraling. We accepteren de langere terugverdientijd”.

Keuze hoofdaannemer

Bij de keuze voor de hoofdaannemer speelde niet alleen prijs een rol, maar ook de ervaring met duurzaam bouwen, omgevingsmanagement en CO2-emissies van de transport. Het project is nationaal aanbesteed. Lafarre legt uit hoe het keuzeproces is verlopen: “We hebben een programma van eisen opgesteld. Daarop hebben 22 bedrijven zich ingeschreven. Daaruit zijn zeven bedrijven geloot. We gingen er namelijk van uit dat iedereen die zich inschreef zou voldoen aan de eisen. Deze zeven partijen hebben we gescreend op het aangeleverde bewijsmateriaal. Vijf bedrijven zijn gevraagd te offreren Uiteindelijk kwam op basis van de rekenmethodiek een lokaal bedrijf uit Budel naar voren die de meeste punten had verkregen (op basis van prijs/kwaliteit). Deze heeft eind juli de opdracht gegund gekregen en start begin augustus met de bouw”.

Begin juli 2014 moet de renovatie bouwkundig en installatietechnisch klaar zijn.