Menukaart Greenlease gepresenteerd tijdens Green Buildings Holland

De Menukaart Greenlease, mede-ontwikkeld door het Platform Duurzame Huisvesting, is tijdens het event Green Buildings Holland 2013 gepresenteerd. De Menukaart is gepresenteerd door Cees Jonker (Vastgoedbelang) en Selina Roskam (AgentschapNL). De Menukaart is dit jaar tot nu toe het meest bekeken item op de website van het Platform Duurzame Huisvesting.

Menukaart Greenlease

BUhhxLhCIAAp3mpDe Menukaart Greenlease is een online tool om eigenaren en huurders te stimuleren om duurzaamheidsdoelen in de huurbepalingen vast te leggen. De Menukaart heeft de volgende onderdelen:

  1. Een overzicht van alle hoofdthema’s van de Menukaart Greenlease, met een korte toelichting. De hoofdthema’s structureren het proces om te komen tot een greenlease.
  2. (Gezamenlijke) doelstellingen en vastgelegde procesafspraken.
  3. Methode voor financiële verrekening die is overeengekomen.
  4. Afspraken over inrichting, gebruik, exploitatie en monitoring, deze worden vanuit de basismethodiek voor financiële verrekening verder gedetailleerd. Per hoofdthema wordt daarna weergegeven welke gedetailleerde onderwerpen en afspraken er opgenomen kunnen worden in de greenlease. Een aantal van deze afspraken is gerangschikt op duurzaamheidsniveau. Hierbij is per keuze aangegeven hoe ‘groen’ de afspraak is. Afhankelijk van het ambitieniveau van beide partijen kan er voor een ‘groenere’ afspraak worden gekozen.

Opheffen split incentive

Een van de doelen van de Menukaart is het opheffen van de split incentive. Dit is een drempel bij het nemen van verduurzamings- of energiebesparende maatregelen door de eigenaar. In een traditioneel contract neemt de eigenaar de kosten van de investering voor zijn rekening, terwijl de lagere energierekening terechtkomt bij de huurder. Hierdoor is een eigenaar minder snel geneigd verregaande maatregelen te nemen. Met een Greenlease kunnen afspraken worden gemaakt om opbrengsten eerlijker te verdelen, waardoor zowel huurder als verhuurder profiteert van de genomen verduurzamingsmaatregelen.

Presentatie

Bekijk of download hieronder de presentatie tijdens de Green Buildings Holland.

Bron: CFP / Green Buildings Holland
Foto: Selina Roskam