Rob van Bergen (ISSO): “Energieprestatiecontract vergroot marktkansen installatiesector”

Energieprestatiecontracten bieden installateurs nieuwe marktkansen. Deze contracten zijn een goede stok achter de deur om het gebouwbeheer op orde te krijgen. Dit zegt directeur Rob van Bergen van ISSO, het kenniscentrum voor de installatiesector en lid van Platform Duurzame Huisvesting. ISSO werkt aan haar profiel met (digitale) publicaties, digitale diensten en kennisbijeenkomsten. Ook worden samenwerkingsverbanden gezocht. Met Uneto-VNI is onlangs een project gestart om het duurzaam beheer en gebruik van gebouwen te stimuleren.

ISSO weet precies waar de installatiesector behoefte aan heeft. Wat voor uitdagingen heeft de gemiddelde installateur?
robvanbergen-e1379420070853Van Bergen: “Uit onderzoek van TNO blijkt dat gebouwen gemiddeld 20 tot 30 procent meer energie verbruiken dan nodig is. Je kunt fors op energie besparen zonder in nieuwe apparatuur te hoeven investeren. Maar zodra er geïnvesteerd wordt in duurzame installaties, stelt dit nieuwe eisen aan installateurs”.

Duurzaam beheer en onderhoud, wat is dat?
Van Bergen: “Het begint met de basis: het vastleggen van de juiste installatiegegevens. We merken dat dit bij veel organisaties nog niet goed geborgd is. Meet de prestaties van je installaties en monitor actief de prestaties ervan. Pols de perceptie van de gebruiker en adviseer hem hoe zijn energieverbruik optimaal kan aansluiten op zijn bedrijfsprocessen. We bieden installateurs ook ‘tools’ aan om grip op dit proces te krijgen”.

Helpen energieprestatiecontracten?
Van Bergen: “Energieprestatiecontracten zijn goed om de prestaties te meten en zijn en stok achter de deur om de organisatie van gebouwbeheer goed geregeld te hebben. Een professioneler gebouwbeheer ontstaat door een betere samenwerking tussen facility management, gebouw – en onderhoudsbeheer. De keten moet op orde zijn om exploitatiekosten te drukken”.

Wat is een voorwaarde om als installateur te overleven?
Van Bergen: “We zien een trend dat de installateur bij renovatie en nieuwbouw een grotere rol krijgt. De energieprestatiecontracten helpen daarbij, vooral voor grotere installateurs biedt dit marktkansen door meer en bredere producten aan te bieden. Productvernieuwing is ook nodig om juist die lange termijn contracten af te sluiten”.

Wat is het adagium voor de kleinere installateur?
Van Bergen: “Door de crisis wordt elke installateur gedwongen om scherper te kijken naar zijn ‘core business’: waar ben ik goed in? Ik denk dat juist kleinere partijen hun activiteiten moeten gaan concentreren om toegevoegde waarde te  creëren. We zien ook positieve voorbeelden van installateurs die specialist zijn in beveiligingssystemen of  de overstap maken naar de installatie van zonnepanelen. Dat opportunisme is prima, maar besef wel dat het andere kennis en vaardigheden vergt”.

Warmte – en koudeopslag vraagt specifieke expertise van een installateur. Wat is je visie daarop?
Van Bergen: “Per jaar komen er steeds meer WKO-installaties bij. Het duurt gemiddeld twee jaar voordat een WKO goed ingeregeld in vanwege de seizoensinvloeden. Het is goed dat installateurs en aanbieders van WKO per 1 juli 2013 verplicht gecertificeerd moeten zijn. Ik vind dat de prestaties goed vastgelegd moeten worden en dat de gebruiker dan wel installateurs alles goed moet registreren. Ook gaat het afgesproken rendement van het systeem wettelijk verankerd worden, zodat iedereen weet waar het aan toe is”.

Wat is uw favoriete gebouw?
Van Bergen: “De Haas en Partners hebben een oude villa in Voorburg verduurzaamd van een energielabel G naar een energielabel A+. Het is een enorme uitdaging om een oude jaren dertig woning te verduurzamen”.

Kieswijzer ‘Duurzaamheidsmaatlatten’

ISSO is sinds het begin betrokken bij het Platform Duurzame Huisvesting en is coördinator van de werkgroep ‘Duurzaamheidsmaatlatten’. Tijdens het symposium van het platform dit jaar werd er vanuit deze werkgroep een eerste concreet instrument opgeleverd: de Kieswijzer Duurzaamheidsmaatlatten.
Hiermee kan worden bepaald welk instrument het meest geschikt is om in een proejct tot een duurzaamheidwaardering te komen. De volgende instrumenten staan erin: BREEAM-NL Nieuwbouw, BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik, GPR-Gebouw, Greencalc+ en het Energielabel. Gebruikers kunnen kiezen wat het beste bij hun situatie past. Is er al veel vraag naar de Kieswijzer? Van Bergen: “Tot nu toe is de vraag vanuit de markt beperkt. We gaan nog eens goed naar de Kieswijzer kijken en het dan beter onder de aandacht brengen”.