“Gemeente essentieel bij financiering Frisse Scholen”

Financiële steun vanuit de gemeente is onmisbaar bij de financiering van een ‘frisse school’. Ook moeten schoolbesturen en gemeenten nauw samenwerken. Dit blijkt uit een studie ‘Praktijkvoorbeelden financiering verfrissen van scholen’ van de adviesbureaus AT Osborne en AHB Consultancy.

Frisse Scholen

kalverblad-school-e1309856325834-1Het Frisse Scholenproject, onder coördinatie van AgentschapNL, stimuleert scholen om hun energieverbruik te verlagen en hun binnenklimaat te verbeteren. Dit heeft een financieel en gezondheidsaspect. Te hoge energielasten drukt zwaar op de begroting van het schoolbudget. 80 procent van de scholen heeft een te hoge concentratie aan CO2 in het lokaal. Lees hier welke partijen meedoen aan het Frisse Scholenproject.

Renovatie

Met een renovatie kan de CO2-emissie tot 50 procent verminderd worden en kan een beter binnenklimaat bereikt worden met meer frisse lucht, aldus AgentschapNL. Maar een ingrijpende renovatie is kostbaar. Deze kost al gauw tussen de 300 en 400 euro per vierkante meter. Een school van bijvoorbeeld 2000 m2 al een half miljoen euro.

Conclusies en aanbevelingen

Een project valt en staat bij financiering.
De adviseurs van AT Osborne en AHB Consultancy trekken de volgende conclusies in hun rapport.

  • In het merendeel van de onderzochte projecten was de Tijdelijke Rijkssubsidie 2009 een belangrijke stimulans.
  • Per klaslokaal bedraagt de eerste investering tussen € 8.000 en € 17.500,-. Dit bedrag is afhankelijk van het gekozen ventilatiesysteem.
  • Een verbeterde ventilatie leidt tot hogere energiekosten. Maar met een energie-efficiënt ventilatiesysteem en aanvullende energiebesparende maatregelen is het toch mogelijk een goed binnenklimaat te combineren met een lage energierekening.
  • Externe financiering, bijvoorbeeld in een PPS of via een ESCo, is mogelijk. In de praktijk wordt dit echter nog maar weinig toegepast.
  • Samenwerking tussen de gemeente en het schoolbestuur is cruciaal. Hierbij is een financiële bijdrage vanuit de gemeente noodzakelijk.
  • Het binnenklimaat in de schoolgebouwen was vóór ingrijpen matig tot slecht. Na de ingreep zijn de betrokkenen overwegend tevreden en melden zij minder klachten en betere leerprestaties.

Bron: AgentschapNL