VGM NL gaat dienstverlening vastgoedmanagers meten

Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) gaat een benchmark lanceren om de prestaties en dienstverlening van asset – en propertymanagers beter te kunnen meten. Aanleiding is een onderzoek van huisvestingsspecialist Solved, waarbij vastgoedmanagers een krappe voldoende (5,7) kregen voor hun servicegerichtheid en dienstverlening. Solved had in opdracht van CoreNet 85 eindgebruikers van commercieel vastgoed ondervraagt. Grote single-tenant gebruikers zijn gemiddeld tevredener over de diensten van de propertymanager dan kleinere multi-tenant gebruikers.

Verbaasd

wtc_papendorpHet bestuur van Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) nam met belangstelling maar ook met verbazing kennis van de uitkomst van een onderzoek. VGM NL is de branchevereniging voor ondernemingen die professioneel werkzaam zijn in het vastgoedmanagement, ze vertegenwoordigt 95 ondernemingen en ruim 2.600 vastgoedprofessionals.

Verdeeld beeld

Directeur Ilse Kaandorp zegt in een reactie: “We kennen het onderzoek nog niet en hebben er ook niet aan meegewerkt. Afgaande op berichten in de media onderschrijven wij de stelling, dat ‘de afgelopen jaren onder invloed van stijgende leegstand de aandacht voor de dienstverlening aan de huurder, een bij veel eigenaren onderschoven kindje, sterk is toegenomen’.” Maar een aantal andere uitkomsten stroken niet met de ervaringen van de VGM NL, aldus Kaandorp, zoals ‘dat klachten van eindgebruikers niet worden nagekomen’ en dat ‘een vijfde van de eindgebruikers nooit contact heeft met de propertymanager’.

Dienstverlening meten met benchmark

Om de activiteiten van asset- en propertymanagers beter te kunnen beoordelen, zet VGM NL samen met TiasNimbas Business School een benchmark op. De eerste resultaten worden het komende jaar verwacht. Kaandorp: “Wij hechten groot belang aan beter onderzoek en nemen elk signaal uit de markt serieus om tot een beter product te komen. Kernzaken daarbij zijn voor ons servicegerichtheid en transparantie. Onze leden staan voor een beter property- en assetmanagementproduct omdat dat in het belang is van onze opdrachtgevers. Maar voor veel beleggers en eigenaren behoren property- en assetmanagement niet tot hun kernactiviteit, ze vormen slechts een sluitpost. Eigenaren en beleggers moeten zich meer bewust zijn van het belang van transparant en professioneel vastgoedmanagement van hun gebouwen en portefeuilles. Dat levert een beter rendement op”.

Het onderzoek van Solved is nog niet openbaar gemaakt. 

Bron: VGM NL
Bron Foto: Corenet Benelux (Papendorp, Utrecht)